null

Komisja Kultury i Sportu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakres działania:

 • sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem placówek kultury i sportu w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;
 • opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych powyższych placówek;
 • działania zmierzające do aktywnego promowania Dzielnicy;
 • opiniowanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych;
 • sprawy związane z rozwojem sportu, turystyki i rekreacji z zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m. st. Warszawy;
 • opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych obiektów sportowych na terenie Dzielnicy;
 • aktywizacja osób 50+ do czynnego uprawiania sportu;
 • popularyzacja sportu wśród mieszkańców Dzielnicy;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i kultury fizycznej;
 • opiniowanie listy imprez sportowych i kulturalnych (kalendarz) i wspieranie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w Dzielnicy;
 • rozwój sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, oraz organizowanie zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
 • współpraca z Biurem Sportu i OSiR-em - w zakresie programów sportowych na terenie Dzielnicy oraz Wawerskim Centrum Kultury - w zakresie programów kulturalnych.
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej na terenie Dzielnicy;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne;
 • opiniowanie modelu działania i polityki Dzielnicy w zakresie sportu i kultury;
 • opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku dzielnicowym w zakresie kultury i sportu;

 


Skład komisji: 

 1. Marta Turska – Przewodnicząca Komisji
 2. Wojciech Godlewski – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Hanna Chodecka
 4. Andrzej Krasnowolski
 5. Anna Ojer
 6. Agnieszka Wójcik