null

Wydział Kultury i Sportu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
pok.: 307
tel.: 22 44 369 00
e-mail: wawer.wks@um.warszawa.plrziolkowski@um.warszawa.pl|
Naczelnik: Radosław Ziółkowski
 

 

 

 

 

 


Zakres działania:

Zakres działania Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer:

 1. realizowanie obowiązków organizatora wobec instytucji kultury m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym;

 2. obsługa instytucji kultury m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy oraz przekazanych Dzielnicy;

 3. sporządzanie rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych i patriotycznych, sportowych, oświatowych i zdrowia;

 4. organizowanie dzielnicowych imprez kulturalnych i sportowych;

 5. koordynowanie realizacji programu edukacji kulturalnej w Dzielnicy;

 6. wydawanie publikacji dotyczących Dzielnicy;

 7. utrzymywanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci oraz cmentarzy wyznaniowych;

 8. realizowanie sportowych programów ogólnomiejskich w Dzielnicy;

 9. akceptowanie planów finansowych i planów działania oraz sprawozdań dzielnicowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

 10. prowadzenie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych działających w Dzielnicy - kultura i sport;

 11. prowadzenie otwartych konkursów ofert w trybie małych dotacji dla organizacji pozarządowych działających w Dzielnicy - kultura i sport;

 12. przyznawanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami;

 13. tworzenie dokumentów strategicznych z zakresu kultury i sportu;

 14. realizowanie programu Warszawska Olimpiada Młodzieży w szkołach w Dzielnicy;

 15. realizowanie zadań z zakresu rekreacji w Dzielnicy;

 16. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne.

 

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad dzielnicowymi jednostkami organizacyjnymi - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, Wawerskim Centrum Kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.