null

Konta bankowe

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Opłata skarbowa

 • wydawanie zaświadczeń,
 • pełnomocnictwa,
 • wypisy,
 • odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Podatki i opłaty lokalne

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Dochody

 • użytkowanie wieczyste
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • nabycie nieruchomości
 • dzierżawa składników majątku
 • odsetki od nieterminowych wpłat

 

52 1030 1508 0000 0005 5003 2007

Opłaty Komunikacyjne

 • opłaty za rejestracje pojazdów,
 • dowody rejestracyjne,
 • tablice rejestracyjne,
 • pozwolenia czasowe,
 • nalepki,
 • znaki legalizacyjne,
 • karta pojazdu,
 • tablice indywidualne,
 • prawo jazdy,
 • opłaty za CEPIK

 

77 1030 1508 0000 0005 5003 2139
Opłaty za udostępnianie danych osobowych 52 1030 1508 0000 0005 5003 2104
Opłaty alkoholowe 86 1030 1508 0000 0005 5003 2171
Świadczenia rodzinne 55 1030 1508 0000 0005 5003 2147
Zaliczka alimentacyjna 33 1030 1508 0000 0005 5003 2155
Odpady komunalne – indywidualne konto Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wpłacamy na indywidualny numer rachunku bankowego nadany przy składaniu deklaracji po raz pierwszy.
Odpady komunalne – Numer rachunku tylko dla osób, które nie otrzymały indywidualnego konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 02 1030 1508 0000 0005 5003 2422
Czynności geodezyjne 24 1030 1508 0000 0005 5003 2317
Formularz wielojęzyczny 57 1030 1508 0000 0005 5003 2014

 


Dodatkowe informacje:

 • Wpłat można dokonywać również w kasach Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie.
   
 • Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.
   
 • Deklaracje podatkowe oraz informacje podatkowe można składać na terenie całej Warszawy w Wydziałach Obsługi Mieszkańców Urzędów Dzielnic bądź w Centrum Obsługi Podatnika.
   
 • Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie, powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).
   
 • Dla wszystkich podatników, nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i przynieść lub wysłać na adres dowolnego Urzędu Dzielnicy na terenie Warszawy bądź do Centrum Obsługi Podatnika. Są one dostępne na stronie: podatkium.um.warszawa.pl/.