null

Konsultacje społeczne dot. ul. Paczkowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ostatni etap konsultacji społecznych dot. zagospodarowania ulicy Paczkowskiej! Do 15 listopada mieszkańcy mogą mailowo zgłaszać uwagi.

Paczkowska to jedna z najbardziej zielonych ulic w Wawrze. Chcemy wykorzystać zielony charakter tego terenu tak, by mógł pełnić również funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy Wawer – mówi Leszek Baraniewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawer.

Do tej pory teren przy ulicy Paczkowskiej był w większości niezagospodarowany, a część zieleni wykorzystywano do nielegalnego parkowania samochodów, co stanowi zagrożenie szczególnie dla najmłodszych użytkowników skweru. W ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego powstał pumptrack do jazdy na rowerach. Zagospodarowanie pozostałej części terenu poprzedziły konsultacje społeczne.

Projektanci podczas spotkania z mieszkańcami przedstawili koncepcję.

Zgodnie z przedstawionym projektem zachowany zostanie zielony charakter ulicy Paczkowskiej. Projekt obejmuje ogólne uporządkowanie terenu, odświeżenie istniejących ścieżek wraz z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów, a także poprawę istniejącej sieci dróg i chodników. Projektanci uwzględnili również dodanie małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci i drewnianych elementów mogących służyć do zabawy. Przede wszystkim zapewniono w projekcie poprawę bezpieczeństwa, czyli montaż oświetlenia parkowego, stworzenie parkingu i nasadzenia ograniczające wjazd samochodów na tereny zielone. – podkreśla Leszek Baraniewski

Projekt poprzedziły konsultacje społeczne

Konsultacje Paczkowskiej składały się z ośmiu spotkań konsultacyjnych (warsztatów, punktów konsultacyjnych w terenie, spaceru badawczego) oraz prezentacji projektu koncepcji mieszkańcom. Koncepcja została przygotowana przez JAZ+Architekci i ThinkTankMiasto.

Do 15 listopada uwagi można przesłać na adres wawer.konsultacje@um.warszawa.pl. Prezentacja z projektem dostępna jest na stronie internetowej urzędu: wawer.um.warszawa.pl.

Wizualizacja ukazująca park ze ścieżkami, drzewami i ławkami