null

Zmiany w Inicjatywie lokalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Komunikacji Społecznej planuje wprowadzić zmiany w uchwale dotyczącej oceny wniosków o inicjatywę lokalną. Chce zmienić niektóre kryteria oceny wniosków i poznać opinię mieszkańców i mieszkanek na ten temat.

Plany Centrum Komunikacji Społecznej

  • Obniżyć punktację kryterium „Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej”. Chcemy obniżyć je z 8 punktów na 4 punkty. Jest ono potrzebne, lecz też najbardziej uznaniowe ze wszystkich.

  • Wprowadzić dodatkowe punkty za korzystanie z dostępnych zasobów – takie praktyki ograniczają konsumpcję i kupowanie nowych dóbr. Punkty te wprowadzimy w kryterium „Stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego”.
  • Wprowadzić dodatkowe punkty za współpracę między lokalnymi podmiotami (lokalni przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, instytucje kultury, spółdzielnie, organizacje pozarządowe itp.), ponieważ chcemy premiować sięganie do zasobów lokalnej społeczności i zachęcać podmioty do współpracy.
  • Usunąć podkryterium oceniające, czy zadanie uzgodniono z jego potencjalnymi odbiorcami. Załącznikiem do wniosku jest lista poparcia, dodatkowe uzgodnienia są zbędnym obciążeniem.
  • Doprecyzować dostępność dla określonej grupy osób: takie pojęcie pojawiało się w uchwale, rodziło jednak wiele pytań. Teraz wyjaśniamy, że chodzi o określoną grupę (np. młodzież, filateliści) lub o ograniczoną liczebnie grupę odbiorców (np. liczba osób zapisanych na warsztaty).

 

Przeczytaj projekt uchwały zmieniającej oraz zmieniany załącznik

(pliki otwierają się w osobnych kartach oraz są do pobrania na dole strony)

Sprawdź poprzednią wersję uchwały: nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (patrz: tekst ujednolicony).


Konsultacje trwają do 12 lutego 2023


Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Powiedz, co myślisz o proponowanych zmianach:

  • podczas spotkania online 1 lutego (środa) o godz. 18 na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz przed spotkaniem na inicjatywa@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję dostaniesz w mailu zwrotnym
  • zostaw swoją opinię w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, pok. 1.51
  • wyślij pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go w widocznym miejscu.

inicjatywa lokalna
 

 

 

Załączniki: