null

Konkursy na realizację zadań w zakresie kultury i sportu w dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st.  Warszawy zaprasza do składania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2016 roku.  

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku do godz. 15.00 w wydziale obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa  (liczy się data wpływu).

Załączniki: