null

Przyjazne podwórka warszawskie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w planowaniu modernizacji miejskich podwórek. Razem możemy stworzyć wyjątkowe miejsce w Warszawie!

W dniu 1 września 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy uchwalił zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury i regulaminu konkursu pod nazwą „Przyjazne podwórko”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP.

Celem wprowadzenia zarządzenia jest wspieranie działań na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności podwórek miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia zieleni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejsc wypoczynku, a także zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (likwidacja barier architektonicznych).

 

Wnioski mogą składać Wspólnoty Mieszkaniowe w dzielnicy m.st. Warszawy, na terenie której mieści się zgłaszane podwórko, do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 

Więcej informacji.

 

 

Załączniki: