null

Konkurs plastyczny "Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich  i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?” 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Jego główne hasło to: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.

Ten szczególny rok powinien być okazją do odkrywania dziedzictwa kulturowego przez dzieci
i młodzież oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny. To doskonała okazja, żeby odkryć albo lepiej poznać europejskie i polskie dziedzictwo - wspólne dobro, które nie tylko pozwala zrozumieć, skąd przychodzimy, ale też dokąd razem zmierzamy.

 

Dziedzictwo kulturowe to coś, co nas otacza, istnieje w społeczeństwie, zwyczajach, tradycjach, krajobrazie, literaturze, budynkach ... To wszystko, co nasi przodkowie stworzyli w zakresie nauki, sztuki, architektury, oświaty czy techniki i ze względu na swoją wartość jest przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Dziedzictwo może mieć charakter materialny (obrazy, rzeźby, budowle), niematerialny (tradycje, zwyczaje, praktyki) czy naturalny (krajobrazy, elementy geologiczne).

 

A co Ty chciałabyś/chciałbyś przekazać cennego i wartościowego przyszłym pokoleniom? O czym według Ciebie ludzie powinni zawsze pamiętać, co ocalić od zapomnienia? Czy jest coś, co było wcześniej, co znasz teraz i co mogłoby wpłynąć no to, jak wyglądać będzie życie w przyszłości? Wyobraź sobie, że możesz coś wartościowego przekazać przyszłym pokoleniom...

Co można byłoby włożyć do kapsuły czasu tak, by w nienaruszonym stanie mogli to zobaczyć Twoi rówieśnicy za 100 czy 200 lat?

 

Prace plastyczne powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej
z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3.

 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-7.
Nagrodą główną za zajęcie 1 miejsca jest aparat fotograficzny.

 

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 8 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, XIX piętro

(z dopiskiem „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”)

 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wypełnienie i przesłanie wraz
z pracą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ponadto, każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr:

(22) 443 02 26; (22) 443 03 69; (22) 443 07 80

lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

Załączniki: