null

Zapraszamy wolontariuszy do udziału w Konkursie Ośmiu Wspaniałych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruszyła XXIX edycja Stołecznego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Ten Konkurs to szansa dla najlepszych wolontariuszy!

Patronat nad konkursem objął Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Konkurs skierowany jest do:

  • uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz
  • dzieci i młodzieży (10-20 lat) zaangażowanych w wolontariat w ramach świetlic środowiskowych i młodzieżowych domów kultury.

Historia Konkursu pokazuje, jak wielu jest młodych ludzi, którzy wybierają mądrą drogę życia. W swoją działalność angażują rówieśników, a ich praca jest wspaniałym przykładem dla społeczności lokalnych.

– Nie bójmy się chwalić. Wolontariusze często robią wiele rzeczy z pokorą, nie lubią rozgłosu. Promujemy tym konkursem ideę wolontariatu. Pozytywne zachowania, działania i postawy!

– zdaniem jurorów.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Zgłoszenia indywidualnych kandydatów lub grupowe mogą składać zarówno nauczyciele,  opiekunowie oraz przedstawiciele społeczności lokalnych. 

Kandydatów można zgłaszać do 20 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: regulamin, formularze, harmonogram są dostępne na stronie Fundacji Świat na Tak.

 

 

Załączniki: