null

Konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m. st. oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży

Szczegóły

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej

Szczegóły

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2019 roku

Szczegóły