null

Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury w Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych zwiększających i pogłębiających uczestnictwo w kulturze, pobudzające aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza młodzieży, w tym również  tych  wzmacniających tożsamość i wizerunek miasta w nawiązaniu do historii i dziedzictwa kulturowego.

Szczegóły