null

Konkurs na film promujący Wawerskie Leśne Szlaki Rowerowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rowerzysta w lesie

Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym, którego celem jest promocja Wawerskich Leśnych Szlaków Rowerowych wśród mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st Warszawy. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać spot filmowy obrazujący atrakcyjność rekreacyjno – przyrodniczą Wawerskich Leśnych Szlaków Rowerowych. Nagrodą główną jest kamera GoPro.

Regulamin konkursu jest dostępny w załączniku poniżej.

Film należy przesłać na adres e-mail: wawer.wks@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście na nośniku elektronicznym (pendrive) w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (Informacja) przy ul. Żegańskiej 1, 04-713 Warszawa, z dopiskiem Konkurs filmowy „Wawerskie Szlaki Rowerowe - konkurs”.

 

Termin przesyłania/składania prac upływa z dniem 3 października 2021 r.

 

Szczegółowe zasady:

1. Uczestnik do Konkursu może zgłosić jeden Utwór.

2. Czas trwania Utworu nie może przekroczyć 2 minut. Utwory trwające powyżej 2 minut nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

3. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video lub gopro, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp.

4. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.

5. Grafiki i materiały video wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.

6. Nośnik z Utworem musi być opisany według schematu: tytuł filmu oraz imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.

7. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator.

8. Utwory nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych Utworów także na innych stronach i portalach internetowych.

10. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Utworów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.

11. Organizator nie odsyła Utworów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Utworów zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych Utworów zgłaszanych na Konkurs.

13. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Utworów wezmą pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu;

  • oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Utworu;

  • wartość merytoryczną Utworu;

  • wartość artystyczną Utworu;

  • wartość techniczną Utworu.

14. Jury Konkursu dokona oceny Utworów oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie później niż do dnia 6 października 2021 roku.

15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.wawer.um.warszawa.pl do dnia 9 października 2021 r.

16. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród/wyróżnień.

 

Organizatorzy:

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Fundacja Kierunek Wawer

Załączniki: