null

Konkurs "Miejsca przyjazne seniorom"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Rada Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z dzielnicowymi radami seniorów zapraszają do udziału w konkursie „Miejsca Przyjazne Seniorom”.

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie instytucji i organizacji działających na terenie m.st. Warszawy otwartych na potrzeby osób starszych. Miejsc bez barier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, usługi i zniżki, miejsc w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani oraz obsługiwani.

Realizacja konkursu promującego instytucje zainteresowane potrzebami osób starszych - z wyłączeniem podmiotów, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów - jest jednym z założeń Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Znasz miejsce przyjazne seniorom?  Zgłoś je do konkursu!

 

Krok IWYBÓR MIEJSCA

Zgłaszane pomysły muszą dotyczyć jednej z poniższych kategorii :

publiczne instytucje obsługi mieszkańców, sport i rekreacja, kultura, rozrywka, edukacja, gastronomia, zakłady opieki zdrowotnej, apteki.

Krok IIPRZYGOTOWANIE WNIOSKU

            Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie „Wniosku o przyznanie Certyfikatu”  i jego dostarczenie do rady seniorów m.st Warszawy w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce prowadzonej działalności przez zgłoszony podmiot.

Gotowy do pobrania wniosek znajduje się na dole strony.

Krok IIIZŁOŻENIE WNIOSKU

            Wniosek musi zostać dostarczony w wersji papierowej:

a) osobiście do rady seniorów w danej dzielnicy,

b) za pośrednictwem poczty z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” na adres: rady seniorów w danej dzielnicy lub adres Warszawskiej Rady Seniorów dla wniosków z dzielnic, gdzie nie ma jeszcze powołanej rady seniorów.

Krok IVOGŁOSZENIE WYNIKÓW

            Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się w I kwartale kolejnego roku kalendarzowego.

Wnioski mogą składać zainteresowane instytucje oraz osoby prywatne po uzyskaniu pisemnej zgody od zgłaszanej instytucji, który można pobrać poniżej. 

Poniżej do pobrania znajdują się :

  • Regulamin konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”,
  • Wniosek o przyznanie certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”,
  • Zgoda na udział w konkursie
  • oraz lista adresów Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, gdzie można składać wnioski.

 UWAGA! Wnioski wysyłane do Warszawskiej Rady Seniorów prosimy kierować na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Necała 2, 00-098 Warszawa