null

Konkurs kulinarny "Gotuję, nie marnuję"

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
marchewki

Lubisz gotować? Idea zero waste jest Ci bliska? Weź udział w konkursie na przepis kulinarny zgodny z ideą kuchni zero waste pn. „Gotuję, nie marnuję”. Zero waste to styl życia, który wcale nie jest taki trudny. Polega na założeniu, że staramy się wytwarzać jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska.

Jeśli troska o środowisko jest Wam bliska i chcecie swoją pasją zachęcić innych, zapraszamy do udziału w konkursie przepis kulinarny zgodny z ideą kuchni zero waste pn. „Gotuję, nie marnuję”. Czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość ugotowania swojego dania wraz z Darią Ładochą, podczas pikniku ekologicznego już we wrześniu.

Kto może wziąć udział w konkursie “Gotuję, nie marnuję”?

Konkurs skierowany jest do mieszkańców m.st. Warszawy. Przewidziano w nim dwie kategorie wiekowe:

 • dzieci i młodzież do 15 roku życia,
 •  młodzież od 16 roku życia i dorośli.

Co musisz wypisać w zgłoszeniu do konkursu “Gotuję, nie marnuję”?

 1. listę zakupów,
 2. pisemne informacje dotyczące posiłku – przepisy na poszczególne dania składające się na posiłek, nazwy dań, spis składników z podaniem gramatury oraz opis technologiczny przyrządzenia potraw,
 3. co najmniej 2 zdjęcia posiłku przygotowanego na podstawie przepisów wykonane techniką cyfrową,
 4. fotografię wszystkich odpadów powstałych w wyniku procesu przygotowania posiłku,
 5. podanie masy powstałych odpadów w gramach,
 6. w przypadku, gdy w wyniku procesu nie powstają odpady należy dołączyć pisemną informację,
 7. propozycję wykorzystania opakowań po wykorzystanych produktach,
 8. propozycję wykorzystania odpadów z procesu przygotowania posiłku,
 9. jeśli zostaną niewykorzystane, napoczęte produkty, należy opisać sposób i czas ich przechowywania, pomysł na wykorzystanie.

Jak zgłosić się do konkursu?

Złoż zgłoszenie osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa pok. 201.

Lub prześlij na adres Wydziału Ochrony Środowiska  z dopiskiem „KONKURS”.

Lub wyślij zgłoszenie drogą elektroniczną na adres wawer.wos@um.warszawa.pl.

Termin składania Zgłoszeń Konkursowych upływa dnia 1 lipca 2024 r. W przypadku przesłania Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia Konkursowe nadesłane po terminie nie będą zakwalifikowane.

Szczegółowe informacje o tym, co powinno się znaleźć w zgłoszeniu opisuje regulamin konkursu. Nagrodami będą książki i gry. Wybrana praca zostanie wykorzystana w pokazie kulinarnym prowadzonym przez Panią Darię Ładochę w dniu 7 września 2024r. podczas pikniku ekologicznego organizowanego na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, a jej autor zostanie zaproszony do wspólnego przygotowania dania.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Wszelkie informacje związane z realizacją Konkursu będzie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer.

plakat promocyjny konkursu. kucharz w białym fartuchu, czapce i z patelnią, owoce i warzywa unoszące się w powietrzu
 

Załączniki: