null

Konkurs ekologiczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zielona konewka na tle drzew

Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. W związku z tym zachęcamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały doskonały, innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej.

Konkurs jest koordynowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do konkursu mogą się zgłosić osoby, podmioty lub instytucje działające w ekologicznym łańcuchu wartości, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z 27 państw członkowskich UE.

Dlaczego warto zgłosić się do konkursu?

Chcesz pomóc zwiększyć świadomość społeczną na temat produkcji ekologicznej w UE? Chcesz pomóc zwiększyć przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE? Czy w tym celu opracowałeś(-aś) i wdrożyłeś(-aś) lub nadal wdrażasz doskonały, innowacyjny i zrównoważony projekt, który można powielić? Czy chcesz, aby więcej ludzi dowiedziało się o tym projekcie?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak”, zgłoś się do udziału w konkursie o unijne nagrody ekologiczne. Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty zyskają większy rozgłos. W konkursie o nagrody ekologiczne UE mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej i stosuje wyjątkowe podejście.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE.

W konkursie mogą startować: rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej w niespotykany sposób, osoba, podmiot lub instytucja działające w ekologicznym łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE.

Jak zgłosić udział w konkursie?

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Na powyższej stronie znajduje się podgląd każdego formularza zgłoszeniowego do celów informacyjnych, a także wskazówki na temat: kryteriów kwalifikowalności projektów zgłoszonych do unijnych nagród ekologicznych, kryteriów przyznania nagród, branych pod uwagę przez jury konkursu.

Nagrody i uroczystość 

Konkurs obejmuje osiem nagród w siedmiu kategoriach: najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta), najlepszy region ekologiczny, najlepsze miasto ekologiczne, najlepszy biookręg ekologiczny, najlepsze MŚP ekologiczne, najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej oraz najlepsza restauracja ekologiczna.

Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty zyskają większy rozgłos.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się po raz pierwszy 23 września 2022 roku, w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM. Laureaci będą mogli przedstawić swoje projekty szerszej publiczności.

Więcej informacji w serwisie gov.pl