null

Komunikat ZTM - zmiany w systemie ulg i taryfie przewozowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że od 3 kwietnia  nastapiły zmiany w systemie ulg i taryfie przewozowej.

 Ząbki w drugiej, a nie pierwszej strefie biletowej. Dzieci korzystają z bezpłatnych przejazdów do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, a nie do końca roku szkolnego, w którym kończą 7 lat. Nowy rodzaj biletu dostępny tylko w pojazdach komunikacji miejskiej – to tylko  część zmian w systemie ulg i taryfie przewozowej, które zaczną obowiązywać 3 kwietnia br. Wszystkie zmiany uchwaliła 23 lutego 2012 roku Rada m.st. Warszawy. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowymi przepisami.

Od 3 kwietnia zmieniły się granice pierwszej strefy biletowej. Stacja kolejowa Ząbki zostanie przeniesiona do strefy drugiej, a przystankiem granicznym będzie stacja Warszawa Wileńska. Oznacza to, że osoby podróżujące pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Wileńska – Zagościniec, w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD, będą zobowiązane do posiadania biletów ZTM ważnych w drugiej strefie biletowej. Zmiana strefy wynika z zapisów nowego porozumienia dotyczącego funkcjonowania Wspólnego Biletu na linii wołomińskiej, podpisanego w lutym br. przez dyrektora ZTM Leszka Rutę i starostę wołomińskiego Piotra Uścińskiego. Zmiany w systemie ulg 3 kwietnia ulegnie zmianie część przepisów dotyczących ulg na przejazdy komunikacją miejską w Warszawie. Najważniejsza zmiana dotyczy uprawnień do bezpłatnych przejazdów przysługujących dzieciom. Od 3 kwietnia dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować komunikacją miejską od momentu urodzenia do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.

Dotychczas dzieci korzystały z komunikacji miejskiej bez opłat do końca roku szkolnego, w którym kończyły 7 lat. Od tego roku z bezpłatnych przejazdów podczas Europejskiego Dnia Bez Samochodu, przypadającego 22 września, będą mogli korzystać wszyscy pasażerowie. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, 22 września z ulgi korzystali tylko właściciele lub współwłaściciele samochodu osobowego posiadający przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu. Dodatkowo zmieniono część regulacji prawnych określających rodzaje dokumentów, potwierdzających prawo do ulgowych przejazdów.

Od 3 kwietnia honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie 18 litrów pełnej krwi (mężczyźni), 15 litrów pełnej krwi (kobiety) lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników powinni podczas podróży komunikacją miejską posiadać przy sobie legitymację o przyznaniu odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości. Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi w przypadku uczestników studiów doktoranckich jest ważna legitymacja określona w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351). Legitymacje doktorantów wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do 30 września 2012 roku.

Bilet jednorazowy pojazdowy.

 Zgodnie z decyzją Rady m.st. Warszawy, taryfa przewozowa została rozszerzona o nowy rodzaj biletu – bilet jednorazowy pojazdowy. Bilety pojazdowe będą sprzedawane w automatach biletowych, które zostaną zamontowane w pojazdach  komunikacji miejskiej. Ten rodzaj biletu będzie uprawniał do podróżowania tylko i wyłącznie pojazdem, w którym został kupiony. Maksymalny czas podróży, jaką będzie można odbyć na jego podstawie, wyniesie 120 minut. Bilet będzie ważny od momentu zakupu i nie trzeba będzie go kasować. W trakcie drukowania biletu, na wyświetlaczu automatu biletowego pojawi się komunikat „Bilet skasowany” w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.  Cena biletu pojazdowego będzie taka sama, jak biletu jednorazowego, czyli obecnie 3,60 zł za bilet obowiązujący w pierwszej strefie oraz 5,60 zł za bilet ważny w pierwszej i drugiej strefie. W biletomatach będą także dostępne bilety ulgowe (z 50- proc. zniżką). Do czerwca br. planowane jest zamontowanie w autobusach MZA około 120 automatów biletowych, umożliwiających zakup biletów pojazdowych. Kolejnych 500 biletomatów pojawi się do końca tego roku. We wszystkich pojazdach zostaną zamontowane do końca 2014 roku. Automaty biletowe będą wyposażone w dodatkową funkcję, umożliwiającą zakodowanie biletu kupionego przez Internet. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ztm.waw.pl.