null

Komputery dla wawerskich szkół

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Będzie więcej komputerów dla wawerskich uczniów. Urząd Dzielnicy Wawer wspólnie z miejskim Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji przekazali dwóm wawerskim placówkom - SP nr 109 i SP nr 128 zestaw komputerów w ramach projektu cyfryzacji warszawskich szkół. Sprzęt wręczył zastępca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski.

Program ma na celu podnoszenia jakości wyposażenia szkół i uczniów w sprzęt oraz kontynuację procesu przekazywania do szkół sprzętu komputerowego niewykorzystywanego już w Urzędzie m.st. Warszawy. Komputery są w pełni funkcjonalne i wystarczające do realizacji podstawy programowej.

Ponadto Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wawer oferuje szkołom serwis przekazanego sprzętu. Otrzymane komputery szkoły będą mogły wykorzystać m.in. w pracowni komputerowej bądź przy korzystaniu z dzienników elektronicznych (e-dziennik).

Jednocześnie szkoły otrzymały także sprzęt sieciowy firmy Cisco, który otwiera przed placówkami oświatowymi szerokie możliwości rozwoju teleinformatycznego m.in.:
• podłączenie do sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy, co wiąże się z możliwością korzystania z internetu dostarczanego przez urząd (szkoła nie ponosi żadnych kosztów);
• wyposażenie szkoły w sieć Wi-Fi, czyli bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu;
• korzystanie z telefonii IP Urzędu m.st. Warszawy,
• w przyszłości dostęp do zasobów informatycznych Biura Edukacji (np.: intranet – www, wewnętrzna poczta).

 

Załączniki: