null

Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że 25 stycznia 2023 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zapoznanie się z planami likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały o sposobie obradowania Komisji Społecznej.
  4. Omówienie planu pracy Komisji Społecznej na 2023 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do 24 stycznia 2023 r. do godz.16:00 na adres mailowy: bborzewska@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.