null

Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za 2022 rok.”
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st Warszawy za 2022 rok.”
  4. Podjęcie uchwały o sposobie obradowania Komisji Społecznej.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 29 marca 2023 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: bborzewska@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.