null

Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 8 grudnia 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok w zakresie działania Komisji.
  3. Podjęcie uchwały o sposobie obradowania Komisji Rozwoju.
  4. Przedstawienie projektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Międzylesiu.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do 8 grudnia 2022 r. do godz.12:00 na adres mailowy: bborzewska@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.