null

Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 27 września 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 27 września 2022 r. o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchylenia w części uchwały Nr LVI/1671/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do 26 września 2022 r. do godz.16:00 na adres mailowy: bborzewska@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.