null

Komisja Rozwoju

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakres działania:

 • inicjowanie i opiniowanie analiz potrzeb w zakresie rozwoju gospodarki komunalnej, inwestycji i ładu przestrzennego w Dzielnicy;
 • inicjowanie i opiniowanie inwestycji realizowanych w Dzielnicy;
 • opiniowanie planu remontów i inwestycji komunalnych;
 • opiniowanie projektu i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • opiniowanie koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opiniowanie znaczących inwestycji pod względem ich zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego i charakterem terenu;
 • opiniowanie wniosków Rad Osiedli i mieszkańców w zakresie działania Komisji;
 • sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją dzielnicowych obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych;
 • sprawy związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury znajdującej się w pasie drogi o charakterze lokalnym w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;
 • sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Dzielnicy;
 • inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie działań związanych z możliwością wykorzystania przez Dzielnicę funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w zakresie inwestycji i ładu przestrzennego;
 • opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku budżetowym w zakresie działania Komisji.

 


Skład komisji:

 1. Wojciech Godlewski – Przewodniczący Komisji
 2. Michał Mroziński – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Anna Ojer – Wiceprzewodnicząca Komisji
 4. Barbara Wielowieyska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 5. Regina Balinow
 6. Joanna Buczyńska
 7. Hanna Chodecka
 8. Rafał Czerwonka
 9. Jerzy Debert
 10. Piotr Grzegorczyk
 11. Sławomir Kacprowicz
 12. Jarosław Kotra
 13. Andrzej Krasnowolski
 14. Helena Kroszczyńska
 15. Marcin Kurpios
 16. Sandra Spinkiewicz
 17. Marta Turska
 18. Izabella Wolf-Jedynak
 19. Agnieszka Wójcik
 20. Włodzimierz Zalewski
 21. Michał Żebrowski