null

Komisja Oświaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakres działania:

  • sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem placówek oświaty i wychowania;
  • w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;
  • opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych  placówek oświaty i wychowania;

 


Skład komisji:

  1. Przewodnicząca Komisji Helena Kroszczyńska – Gorbatowska
  2. Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Wójcik
  3. Joanna Buczyńska
  4. Marcin Kurpios
  5. Sandra Spinkiewicz