null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer w dniu 19 stycznia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały o sposobie obradowania Komisji Oświaty.
  3. Omówienie przygotowań do organizacji akcji „Zima w mieście” na terenie Dzielnicy Wawer.
  4. Omówienie bezpieczeństwa wokół placówek oświatowych w Dzielnicy Wawer.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Komisji za 2022 rok, oraz planu pracy Komisji na 2023 rok.'
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 18 stycznia 2023 r. do godz.16:00 na adres mailowy: ppszkit@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji o godz. 15.00 otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.