null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 24 stycznia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz.15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały o sposobie obradowania Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Komisji za 2022 rok, oraz planem pracy Komisji na 2023 rok.
  4. Informacja w sprawie zanieczyszczenia wód Kanału Wawerskiego spowodowanego funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” należącej do Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do 23 stycznia 2023 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: ppszkit@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.