null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer w dniu 15 listopada 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. o godz.15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok, w zakresie pracy Komisji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w celu zachowania ciągłości pracy ekoedukatorów w 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały o sposobie obradowania Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do 14 listopada 2022 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: ppszkit@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.