null

Inwestycje kanalizacyjne w Wawrze - dane aktualne na 31.05.2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
krata ściekowa

Przedstawiamy spis posesji, które mają lub w przeciągu najbliższych dwóch lat będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Dane aktualne na dzień 31 maja 2023 zostały opracowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa (MPWiK).

Terminy realizacji są terminami orientacyjnymi, zależą od wielu czynników, m.in. od:

 • oczekiwania na decyzje administracyjne 
 • uzyskiwania przez MPWiK prawa do dysponowania terenem na cele budowlane (zwłaszcza na terenie nieruchomości prywatnych i o nieuregulowanym stanie prawnym)
 • konieczność stosowania ustawy o prawie zamówień publicznych, czyli czas przetargów, wyłaniania wykonawców

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, którzy mają już taką możliwość, do podłączenia posesji do sieci wodno – kanalizacyjnej. Wniosek można złozyć przez stronę Bliżej Mieszkańca, klikając w prawy górny róg. Więcej na temat systemu elektonicznych wniosków przeczytasz na stronie MPWiK

Poniżej lista inwestycji w dzielnicy, która nie jest listą zamkniętą. Oznacza to, że mogą pojawić się nowe działania. W budżecie spółki MPWiK zabezpieczona jest rezerwa finansowa, na wypadek nowych istotnych zgłoszeń i zadań związanych z innymi realizacjami w mieście. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022 – 2030 przewiduje 636 inwestycji w naszej dzielnicy. Szczegółowe dane dotyczące inwestycji znajdują się w załączniku na końcu artykułu.

Jeśli chcesz zobaczyć na mapie, jak rozwija się sieć wodno – kanalizacyjna, przejdź do Mapy Inwestycji

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 rok

Zadania zrealizowane:

 1. Budowa kanalizacji ściekową w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej 48/1 Dn 0,2 L 472 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 153,5 m.
 2. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 414 B Dn 0,2 L 358 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej Dn 0,16 L 103,5 m.
 3. Budowa kanalizacji ściekową w ul. Włókienniczej i Trzebnickiej odc. Kosodrzewiny - posesji przy ul. Derkaczy 19 Dn 0,2 L 450,6 m wraz z przebudową istniejącej sieci gazowej w ul. Trzebnickiej Dn 40 L 36,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 91,5 m.
 4. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Wesołowskiego (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) 20-20C odc. ZL 13080 -  HP 23899 Dn 100 L ca 68 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Wesołowskiego (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) 10-10C odc. ZL 13077 - HP 2389 Dn 100 L ca 68m; w ul. Kwidzyńskiej odc. Piechurów (ZL 13403) - rejon posesji 34A, w drodze dojazdowej do ul. Kwidzyńskiej 27-27B odc. ZL 13402 - HP 24417, Mieleckiej  odc. Paczkowska (ZL 13834) - Lucerny (ZL 13833), Wesołowskiego (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) odc. ZL 13074 - ZL 13081 - odtworzenie nawierzchni. Realizacja metodą krakingu statycznego.

Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

 1. Faza V. Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer w ulicach: Mrówczej i Widocznej wraz z Inżynierem  kontraktu.
  • Termin realizacji: 20.03.2023 r. zmieniony aneksem na 31.05.2023 r. - Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.
 2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Popradzkiej odc. posesja 3 - posesja 14, Brzostowskiej odc. Popradzka - Kosodrzewiny, Dmuchawcowej odc. Brzostowska - Dmuchawcowa 11 Dn 0,2 L ca 653,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 140 m.
  • Termin realizacji: 23.06.2023 r.
 3. Budowa przewodu wodociągowego w Al. Dzieci Polskich odc. Przedwiośnie - Trzykrotki Dn 150 L 288,3 m.
  • Termin realizacji: 30.06.2023 r.
 4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bystrzyckiej odc. Frenkla - Wrzosowa, Wrzosowej, Filmowej odc. Frenkla - Filmowa 72, Frenkla odc. Bystrzycka - Kłodzka, w drodze dojazdowej do ul. Frenkla 28B/30B Dn 0,2 L 696,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 222,2 m.
  • Termin realizacji: 14.07.2023 r.
 5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej (w pasie drogowym) odc. Trakt Lubelski - Mrówcza/Mozaikowa Dn 0,6/0,4/0,3/0,2 L 2833,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,15 L 468,5 m.
  • Termin realizacji: 25.08.2023 r.
 6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Filmowej odc. Bartoszycka - Biernacka, w ul. Biernackiej odc. Filmowa - ost. posesja przed ul. Narcyzowa, w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej 26 i 29 Dn 0,2 L 411,5 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 167 m. Realizacja w formule Projektuj i Buduj.
  • Termin realizacji: 01.06.2023 r. Procedowany aneks zmieniający termin realizacji na: 20.10.2023 r.
 7. Budowa przewodu wodociągowego na terenie osiedla Zbójna Góra w ul: Fromborskiej odc. Planetowa/Szczytnowska - Bachusa, Bachusa odc. Fromborska - Żarecka, Żareckiej odc. Bachusa - Czołgistów, Powiatowej odc. Czołgistów - Podmokła, Podmokłej odc. Powiatowa - Cygańska, Cygańskiej odc. Kwitnącej Akacji - Podmokła, Artystycznej odc. Cygańska - Powiatowa, Kwitnącej Akacji odc. Izbicka - Powiatowa Dn 100/150 L 4855 m.
  • Termin realizacji: 07.11.2023 r.
 8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Papierowej odc. Sęczkowa (HP 36915) - Poprawna Dn 150 L ca 426 m (żeliwo szare); w ul. Rzeźbiarskiej odc. Czecha (ZL 25467) - I Poprzeczna (ZL 15837), I Poprzecznej odc. Rzeźbiarska (ZL 15836) - Stradomska (HP 22082); Patriotów odc. ZL 12478 - X Poprzeczna; X Poprzecznej odc. Patriotów - Rzeźbiarska (ZL 11058) - odtworzenie nawierzchni. Realizacja metodą krakingu statycznego.
  • Termin realizacji: 08.05.2023 r. zmieniony aneksem na 30.11.2023 r.
 9. Wymiana przewodu wodociągowego ul. I Poprzeczna odc. Hertza - HP 19099 Dn 100 L ca 75 m (żeliwo szare), w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 354N odc. Miłkowskiego (ZL 15768) - Trakt Lubelski 354N (HP 28151) Dn 100 L ca 39 m (żeliwo szare).
  • Termin realizacji: 29.03.2024 r.
 10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bartoszyckiej odc. Filmowa - Przełęczy, Petunii odc. Bartoszycka - Petunii 1 C, w drodze dojazdowej do osiedla "Polsport" 56A-56Z, Przełęczy odc. Bartoszycka - Przełęczy 23 Dn 0,3/0,25/0,2 L 840 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 360 m.
  • Termin realizacji: 10.05.2024 r.

Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór  wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

 1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 72 / Łasaka 17 Dn 0,2 m  L ca 155 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 15 m. Otwarcie ofert nastąpiło: 30.05.2023 r. - trwa ocena ofert.
  • Planowany termin realizacji: 15.12.2023 r.
 2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 72/Łasaka 17 Dn 100 L 213,9 m. Otwarcie ofert nastąpiło: 30.05.2023 r. - trwa ocena ofert.
  • Planowany termin realizacji: 15.12.2023 r.
 3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Przyjacielskiej oraz w dz. nr 334, 337 i 348 obręb 3-13-49 Dn 100 L 978 m. Planowane otwarcie ofert: 05.06.2023 r.
  • Planowany termin realizacji: 30 tyg. od podpisania umowy.
 4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Borowieckiej 49/51 Dn 100 L ca 328,8 m. Planowane otwarcie ofert: 12.06.2023 r.
  • Planowany termin realizacji: 30.09.2023 r.

Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

 1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. VI Poprzecznej odc. Trawiasta - Kajki Dn 150 L 413,3 m. Termin realizacji: 03.10.2022 r. Umowa z wykonawcą rozwiązana.