null

Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej? Wyłożenie zmian studium do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie ludzi idących chodnikiem w ciągu dnia

Pracujemy nad wprowadzeniem zmian do aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

Co to jest studium

Studium to dokument, który określa politykę przestrzenną całego miasta na wiele lat. Decyduje m.in. o tym, jakie będą funkcje terenów, gdzie będzie lokalizowana nowa zabudowa, jak ma wyglądać sieć drogowa w mieście.

W Warszawie obowiązuje Studium z 2006 roku. Obecnie pracujemy nad nowym dokumentem. Procedura jego sporządzania odbywa się wieloetapowo. Studium opracowujemy w podobny sposób jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Równolegle do prac nad nowym Studium aktualizujemy nadal obowiązujący dokument, by dostosować go do zmienionych przepisów o zabudowie śródmiejskiej w Warszawie.

Co to jest zabudowa śródmiejska

Zabudowa śródmiejska to pojęcie z zakresu prawa budowlanego. W takiej zabudowie prawo dopuszcza stosowanie szczególnych parametrów technicznych dla budynków. Przede wszystkim:

 • można skrócić o połowę minimalną odległość przesłaniania – dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (czyli np. budynków mieszkalnych, biurowców, obiektów handlowych)

 • można skrócić o połowę minimalny czas nasłonecznienia – dla mieszkań, żłobków, przedszkoli, szkół oraz dla placów zabaw

 • nie wymaga się minimalnego czasu nasłonecznienia dla mieszkań 1-pokojowych (kawalerek)

 

Na co pozwala zabudowa śródmiejska

 Zabudowa śródmiejska:

 • umożliwia tworzenie klasycznej, pierzejowej zabudowy miejskiej wzdłuż ulic i placów o wąskich przekrojach

 • pozwala na uzupełnienie zabudowy w historycznie ukształtowanych częściach miast i sąsiadujących z zabudową historyczną

 • ułatwia bardziej elastyczne projektowanie budynków

 • umożliwia lokalizowanie budynków bliżej siebie, ale nie powoduje zwiększenia intensywności zabudowy i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej (projektant nie może przekroczyć maksymalnej/minimalnej wartości tych wskaźników, ustalanej w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy)
  • nie przesądza o możliwości zabudowy terenu – taka możliwość wynika z planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Ułatwia lokalizowanie nowych placów zabaw oraz szkół, żłobków i przedszkoli w sąsiedztwie istniejącej zwartej zabudowy

  Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję zmiany Studium, która ureguluje zasady stosowania zabudowy śródmiejskiej na obszarze Warszawy.

Projekt zmiany Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, by to zgłosić

Konsultacje społeczne trwają od 29 stycznia do 12 marca 2021 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu zmian Studium musi mieć charakter sformalizowany, uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania online.

1. Poznaj projekt zmiany studium 

Studium składa się z tekstu oraz rysunków (w przypadku obowiązującego Studium Warszawy jest to 28 rysunków). Tekst dzieli się na część dotyczącą uwarunkowań oraz część dotyczącą kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podobnie jest z rysunkami, część z nich dotyczy uwarunkowań (rysunki od 1 do 13), a część kierunków zagospodarowania przestrzennego (rysunki od 14 do 28). Tekst i rysunki są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunki i na odwrót.

 Projekt zmiany Studium dotyczy tekstu oraz rysunku nr 14, czyli najważniejszego rysunku przedstawiającego kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta. Projekt ma postać ujednoliconą, czyli prezentowany jest cały dokument Studium z wyróżnionymi (niebieskim kolorem) projektowanymi zmianami.

  Zobacz tekst i rysunek zmiany Studium: (od 29 stycznia b.r.)

Tekst

Rysunek

Z tekstem i rysunkiem zmiany studium możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

  2. Porozmawiajmy:

 • na dyżurze telefonicznym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pod numerem 22 325 81 13 oraz 22 443 23 64

 • na dyskusji online 10 lutego (środa) o godz. 17:00:

na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM. Zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i udział w dyskusji przebiegał bez niespodzianek.

3. Możesz złożyć uwagi do projektu zmiany Studium do 12 marca 2021

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do zmiany studium do wypełnienia odręcznego

Uwaga do zmiany studium do wypełnienia na komputerze

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych online w czasie konsultacji planistycznych.

Do tej pory formalne uwagi do Studium były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji online (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YouTube lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos). Musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazany w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja online umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do zmian Studium?

Każdy może złożyć uwagi do zmiany studium, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone modyfikacje w przygotowanym projekcie, zanim stanie się on obowiązującym dokumentem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego zmianami studium lub jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się własny interes, czy też potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów zmiany studium – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

 Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy dokument.

Jak złożyć uwagi do zmian studium?

 •      podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 •     mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

 •     drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

 •     osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy

 •     możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu zmiany studium, który jest zamieszczony powyżej.

 Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez Prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Ogłoszenie o wyłożeniu zmian studium znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>