null

Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej? - konsultacje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konsultacje społeczne
29 stycznia Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej na terenie m.st. Warszawy. Wyłożenie zmian studium potrwa do 19 lutego, a uwagi formalne można składać do 12 marca b.r.
 
Zabudowa śródmiejska to możliwość budowy miasta z tradycyjnymi pierzejami i kwartałami. Aby w Warszawie mogły powstawać ulice o śródmiejskim charakterze, konieczna jest korekta obecnie obowiązującego studium z 2006 roku, jeszcze zanim powstanie projekt całkiem nowego studium dla Warszawy.
Studium to dokument, który określa politykę przestrzenną całego miasta na wiele lat. Decyduje m.in. o tym, jakie będą funkcje terenów, gdzie będzie lokalizowana nowa zabudowa, jak ma wyglądać sieć drogowa w mieście.
 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. (środa) o godz. 17:00. za pośrednictwem platformy ZOOM i platformy You Tube

 

 

Informacje o projekcie zmiany Studium, w okresie publicznego wyłożenia projektu i składania uwag, będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu: 22 325 81 13 oraz 22 443 23 64.

 

Szczegółowe informacje znajdą państwo pod tym linkiem.

Załączniki: