null

Komisja Inwestycyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakres działania:

 • inicjowanie i opiniowanie analizy potrzeb w zakresie rozwoju gospodarki komunalnej i inwestycji;
 • opiniowanie planu remontów i inwestycji komunalnych;
 • sprawy dotyczące opiniowania wniosków Rad Osiedli i mieszkańców w zakresie działania Komisji;
 • sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją dzielnicowych obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych;
 • sprawy związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury znajdującej się w pasie drogi o charakterze lokalnym w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;
 • inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie działań związanych z możliwością wykorzystania przez Dzielnicę funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w zakresie inwestycji;
 • sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Dzielnicy;
 • inicjowanie i opiniowanie inwestycji realizowanych w Dzielnicy;
 • opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku dzielnicowym w zakresie Inwestycji;

 


Skład komisji:

 1. Wojciech Godlewski - Przewodniczący Komisji
 2. Michał Mroziński - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Regina Balinow
 4. Hanna Chodecka
 5. Rafał Czerwonka
 6. Jerzy Debert
 7. Sławomir Kacprowicz
 8. Jarosław Kotra
 9. Helena Kroszczyńska
 10. Marcin Kurpios
 11. Anna Ojer
 12. Marta Turska
 13. Barbara Wielowieyska
 14. Włodzimierz Zalewski
 15. Michał Żebrowski