null

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Inwestycje w Wawrze to nie tylko kilometry nowych dróg, ale - równie istotne dla rozwoju dzielnicy - przedsięwzięcia realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK Warszawa) w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości podłączenia swojej posesji do miejskiej infrastruktury, prosimy o sprawdzenie w pierwszej kolejności – na stronie mapa.um.warszawa.pl, czy w ich okolicy istnieje infrastruktura miejska.

Wodociągi zapraszają także mieszkańców na konsultacje, w trakcie których można zapytać pracowników MPWiK o plany inwestycyjne oraz dowiedzieć się, jak wygląda proces podłączenia posesji do sieci. O kolejnych terminach spotkań, Spółka informuje na bieżąco za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz profilu społecznościowego na portalu Facebook.


Zestawienie wszystkich aktualnie realizowanych inwestycji na terenie dzielnicy Wawer jest dostępne na stronie MPWiK w zakładce O nas > Inwestycje > Aktualnie realizowane inwestycje > Wawer.

Spis posesji, które mają już lub w ciągu dwóch najbliższych lat będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (str. 16-19)


W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (WPRiMUWiUK 2018-2025) przewidziano realizację 758 inwestycji dla Dzielnicy Wawer.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 636 inwestycji dla Dzielnicy Wawer.

Zachęcamy do zapoznania się:

  • ze stanem zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok (str. 2-4),
  • zadaniami umieszczonymi w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych (str. 4-15) oraz
  • spisem nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Wawer (str. 16-19).

 

25 października 2021 r. wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK Warszawa) zorganizowaliśmy live chat o kanalizacji w Wawrze. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańców oraz z prezentacją, która była przedstawiona podczas wirtualnego spotkania.

Zapis live chat’u jest dostępny na profilu Dzielnica Wawer na Facebook'u.


Wybór usług MPWiK to gwarancja bezpieczeństwa oraz niższych opłat – 1 litr warszawskiej kranówki kosztuje mniej niż 1 grosz, a jej jakość jest stale monitorowana przez urządzenia działające non stop w systemie on-line oraz akredytowane laboratoria, w których rocznie wykonuje się ponad 170 tys. analiz wody. Niezależnie jej jakość kontroluje także sanepid. 

Przypominamy, że właściciel ma obowiązek podłączenia swej posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Aby to ułatwić, Spółka buduje odcinki kanałów do granic działek.

Mieszkańcy mogą również skorzystać z programu dopłat na likwidację szamb, który oferuje Urząd m.st. Warszawy. Ostrzegamy - nieprawidłowo opróżniane szambo może stanowić zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.

 


W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez urząd dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.


Spółka, aby przyspieszyć rozbudowę infrastruktury sieciowej, tam, gdzie jest to możliwe, realizuje swoje zadania we współpracy z innymi podmiotami, m.in. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad czy urzędem dzielnicy. Wspólna koordynacja kilku zadań, pozwala skrócić czas potrzebny na pozyskanie niezbędnych decyzji oraz ograniczyć uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.


Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są:

  1. procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych,
  2. uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi oraz
  3. konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.


Wiadomości archiwalne:

Sprawdź, gdzie jest sieć MPWiK i podłącz się

Przyjdź do Mobilnego Punktu Konsultacyjnego i porozmawiaj o tym, jak podłączyć się do planowanej budowy sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zbójna Góra!

Spotkania odbędą się 24 i 31 maja o godz. 18:00 w Wawerskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a. Na spotkaniach uzyskacie Państwo niezbędne informacje dotyczące procesu przyłączenia się do sieci wodociągowej, będziecie mogli porozmawiać oraz złożyć odpowiedni wniosek.

Więcej informacji w tym wpisie: Jak podłączyć się do wodociągu - zapraszamy na spotkanie

Załączniki: