null

Inwestycje w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mapa inwestycji kanalizacyjnych


Mapa inwestycji wodociągowych


Najnowsze informacje:


Inwestycje realizowane i planowane w latach 2019-2023

 

Trzy nowe inwestycje oświatowe w Wawrze:

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów

Szkoła Podstawowa Nr 128 w ZSP9 jest rozbudowywana w nowoczesnej zabudowie modułowej. Placówka powiększy się o 6 nowych sal lekcyjnych i bibliotekę. Nowe moduły to ponad 900 m kw. nowej powierzchni i 3 kondygnacje. Inwestycję realizuje firma Climatic - Budownictwo Modułowe. 
 
 

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 

Powstanie nowy, 3-kondygnacyjny budynek o powierzchni 812 m kw., połączony łącznikiem z obecnym. W nowym skrzydle szkoły powstanie 8 sal lekcyjnych z zapleczem, biblioteką z czytelnią, harcówką, salą komputerową i świetlicą. Budynek został zaprojektowany dla potrzeb nauczania 208 dzieci w wieku wczesnoszkolnym (szkoła podstawowa klasy I-III). 


 • Dokończenie budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cyklamenów
W placówce znajdzie się 5 oddziałów przedszkolnych i szkoła z 15 oddziałami. Placówka będzie gotowa przyjąć około pół tysiąca dzieci. Wykonawcą jest firma ART GLOBAL Sp. z o.o. 
 

 • Budowa budynku wielofunkcyjnego (kulturoteki) z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica, przy ul. Patriotów/Walcowniczej (otwarcie w 2020 r.)


 • Budowa targowiska w Falenicy przy ul. Walcowniczej

 • Budowa ronda Przewodowa – Strzygłowska

 • Budowa ronda Masłowiecka – Bronowska – Przygodna

 • Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej

 • Budowa ul. Kwiatów Polskich

 • Budowy ul. Tawułkowej / Liliowej i Celulozy

 • Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle – kontynuacja prac z lat ubiegłych

 • Rozbudowa Przedszkola 110 przy ul. Bystrzyckiej

 • Rozbudowa SP 218 ul. Kajki

 • Budowa Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie - prace przygotowawcze

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej w 4 szkołach na terenie dzielnicy Wawer

 

Inwestycje realizowane i planowane w latach 2016-2018

 

 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej dla pół tysiąca dzieci. Zespół szkolno-przedszkolny z biblioteka multimedialną i salą gimnastyczną.  


 • Budowa nowego żłobka wraz z przedszkolem dla około 250 dzieci przy Trakcie Lubelskim/Peoni (relacja z otwarcia)


 • Rozbudowa Szkół Podstawowych nr 109 i 128 oraz Przedszkola nr 331 w zabudowie modułowej


 • Kulturoteki w Wawrze (ul. Błękitna/Solidna), Radości (ul. Powojowa) i Falenicy (ul. Walcownicza/Patriotów)

Nowe budynki użyteczności kulturalnej powstały w 2018 roku w wawerskich osiedlach Radość i Wawer oraz w 2020 roku w osiedlu Falenica. Mieszczą się w nich filie Wawerskiego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej i organizacji pozarządowych. 

Nowe budynki zapewniają lokalnym bibliotekom i filiom WCK większą powierzchnię, możliwość urządzenia czytelni, nawet w plenerze i dostęp do komputerów. Po sąsiedzku, często na tych samych kondygnacjach znajdują się pracownie plastyczne, muzyczne i sale służące występom. Są odpowiednie szatnie, miejsca, w których oferowana jest gościom kawa, herbata, ciastka. Kulturoteka w Falenicy stała się integralną częścią Centrum Lokalnego, obejmującego także targowisko i jego otoczenie.


 • Tężnie solankowe w Aninie (OSiR, ul. V Poprzeczna 22) i w Marysinie (Stadion Syrenki przy ul. Starego Doktora) 


 • Pumptrack rowerowy w Nadwiślu przy ul. Skalnicowej • Nowe budynki komunalne w Marysinie i Falenicy – trzy budynki dla 180 rodzin, których nie stać na wybudowanie własnego domu czy kupno mieszkania i spełniają odpowiednie warunki.

 • Budowa ul. Wiązanej na odcinku od Zwoleńskiej do Lebiodowej

Prawie kilometrowy odcinek ulicy zostanie zmodernizowany, powstanie 2 metrowy chodnik, oświetlenie i odwodnienie. Na skrzyżowaniu Wiązanej i Kombajnistów planowane jest rondo. Równolegle do inwestycji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje budowę na tym odcinku sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.


 • Budowa ul. Mydlarskiej na odcinku od ul. Mirtowej do ul. Zwoleńskiej 

W ramach inwestycji powstanie jezdnia o szerokości 5,5-7,0 m z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz zjazdami na teren posesji. Równolegle trwają prace, realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, zmierzające do wykonania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. 


 • Budowa ul. Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Przygodnej

Inwestycja obejmuje budowę kilometrowego odcinka ulicy, a także karczowanie drzew, wykonanie chodników z płyt betonowych, wjazdów do posesji z kostki betonowej, ogrodzenia, progów zwalniających, budowę oświetlenia i telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej. Równolegle do inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje budowę kanalizacji na tym odcinku. 


 • Budowa ul. Kłodzkiej

 • Budowa ronda Przewodowa/Strzygłowska

 • Budowa ronda Bronowska/Masłowiecka

 • Budowa chodnika na ul. Złotej Jesieni

 • Budowa ul. Planetowej

 • Budowa ronda Bysławska/Mozaikowa

 • Budowa ronda Bysławska/Wał Miedzeszyński

 • Budowa chodnika przy ul. Przylaszczkowej

 • Budowa ul. 20 KDD

 • Odwodnienie na terenie Aleksandrowa

 • Odwodnienie na terenie Zbójnej Góry

 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Bysławskiej

 • Budowa chodnika w ciągu ul. Borków/Juhasów

 • Budowa chodnika przy ul. Kombajnistów

 • Parking przy stacji PKP Miedzeszyn dla 100 samochodów

Parking rozwiąże problem bardzo liczne grupy mieszkańców naszej dzielnicy, korzystających z SKM i odwiedzających centrum handlowe w Miedzeszynie u zbiegu ulic Patriotów i Lawinowej.


 • Budowa tymczasowego parkingu przy stacji PKP Falenica dla ok. 80 samochodów, który będzie usytuowany po zachodniej stronie torów kolejowych.


 • Nowe możliwości teleinformatycze w wawerskich szkołach

Wawer jest pierwszą dzielnicą w Warszawie, która przeprowadziła modernizacją sieci teleinformatycznych we wszystkich dzielnicowych szkołach, a także w przedszkolach przy ul. Kadetów i Krupniczej. Wawerskie placówki oświatowe zyskają dzięki temu dostęp do jednej, miejskiej sieci Internetu - Urzędu m.st. Warszawy. Da to możliwość rezygnacji z ponoszenia kosztów zewnętrznych dostawców dostępu do sieci www, a także korzystania z telefonii IP. Wraz z nową infrastrukturą w budynkach oraz dzięki przekazaniu szkołom przez urząd dzielnicy i Urząd Miasta w sumie 350 komputerów, nauczyciele, w każdej sali lekcyjnej, uzyskali bieżący dostęp do dziennika elektronicznego.


 • Przebudowa sali gimnastycznej Wawerskiego Centrum Kultury na nowoczesną salę widowiskową


 • Powstanie Plaży Romantycznej w okolicach ul. Romantycznej / Rychnowskiej


Do końca 2018 roku powstało 9 Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL), które stanowią ważne miejsca integracji lokalnej społeczności, umacniające więzi sąsiedzkie.