null

Informacje o funkcjonowaniu urzędu - umawianie wizyt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Delegatura Administracji i Spraw Obywatelskich od 11 czerwca przyjmuje klientów bez telefonicznego umawiania wizyt.

  1. Bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki będzie realizowana w godzinach 8-16.
  2. Kasy Urzędu będą działały normalnie – przyjmowane będą wpłaty gotówką oraz kartami płatniczymi.
  3. Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie Urzędu (m.in. dyżury Radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne, itp.).

 

Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronach warszawa19115www.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic.
Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.

 

Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

 

Urząd Stanu Cywilnego na ul. Włókienniczej 54 będzie czynny.

 

Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka

Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa