null

III Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na III Sesję Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 sala konferencyjna nr 115  (I piętro-łącznik).  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
  w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 8).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i zadań oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 9).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk 10).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz wyboru wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 11).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk 12).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 13).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz uchwalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 14).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 15).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

Michał Żebrowski