null

II Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie II Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 18:00
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 4)
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 5 i 6)
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Michał Żebrowski

 

Załączniki: