null

Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie


1 marca br. odbyła się konferencja zorganizowana przez  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wawer oraz stowarzyszenia: „Pas Nadwiślański”, „Jeziorowa 67” i „EkoWawer”, pn. Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.

 Celem konferencji było przedstawienie zagadnień dotyczących geobezpieczeństwa dzielnicy Wawer – przede wszystkim problemów związanych z powodziami i podtopieniami oraz monitorowaniem wałów przeciwpowodziowych. Przedstawiono zagadnienia z zakresu gospodarowania zasobami wód podziemnych oraz geologiczno-inżynierskich aspektów gospodarki przestrzennej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja dotycząca aktów prawnych, które regulują gospodarowanie wodami oraz określają zasady ochrony środowiska.

W konferencji udział wzięli:

Pani Jolanta Koczorowska Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wawer
Pan Przemysław Zaboklicki Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wawer
Pan Adam Godusławski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wawer
Pan Marek Graniczny Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologiczno - Badawczego
Pani Ewa Masny Wiceprzewodnicząca Rady m. st. Warszawy
Pan Jarosław Jóźwiak Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta m. st. Warszawy
Pan Adam Sulejewski Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Bezpieczeństwa w Dorzeczu Wisły Środkowej
Pan Krzysztof  Dąbrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pan Mateusz Balcerowicz - Pełnomocnik Wojewody ds. Wisły Środkowej
Pani Joanna Waligóra Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Pani Aleksandra Atłowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Pan Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Pani Anna Michna Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Pan Marek Pokorski Dyrektor Generalny Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Pan Stanisław Trzeciak Dyrektor Spółki Wodnej Obwodu Wawerskiego
Pani Klara Ramm - Szadkiewicz Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Pan Stanisław Kruszewski Burmistrz  Miasta Józefowa
Pan Arkadiusz Śliwa Burmistrz  Miasta Sulejówek
Pan Piotr Stefański Zastępca Prezydenta Miasta Otwocka
Pan Janusz Budny Członek Zarządu Powiatu Otwockiego

Uczestnicy konferencji próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, co należy zrobić, aby nie powtórzyły się zagrożenia powodowane w ostatnich latach dużymi i długotrwałymi opadami deszczu oraz wysokimi stanami wody w Wiśle.

 

Zdjęcia z konferencji

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

PREZENTACJE DO POBRANIA