null

Zapraszamy do udziału w badaniu geoankietowym na temat rzek w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
rzeka o zachodzie słońca

Jak mieszkańcy i mieszkanki postrzegają rzeki w mieście? Czy są dla nich ważne? Czy zauważają korzyści, które niosą ekosystemy dolin rzecznych? A może zagrożenia? Jakie funkcje według nich pełnią miejskie rzeki? Te i inne pytania czekają na was w badaniu na temat rzek i innych cieków oraz towarzyszących im terenów w Warszawie. Badanie potrwa do 15 października 2022 r.

Doliny rzek i innych elementów wód płynących (np. kanałów, strumieni czy mniejszych cieków) stanowią ważny element błękitno-zielonej infrastruktury miasta. Dają możliwość spędzania wolnego czasu czy kontaktu z przyrodą ale oferują również wiele innych istotnych usług ekosystemów, czyli korzyści jakie czerpiemy z przyrody. Jednocześnie, wraz z postępującymi zmianami klimatu, mogą być przyczyną zagrożeń.

Do badania wykorzystano innowacyjne narzędzie geoankiety, które stosowano już w ramach innych projektów Fundacji Sendzimira. Daje ono możliwość zaznaczania na mapie konkretnych miejsc – tych ważnych, tych odwiedzanych, tych wymagających ochrony albo lepszego zagospodarowania. Dzięki temu  obraz czym są rzeki dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy jest pełniejszy.

Wyniki badania zostaną:

Jeśli mieszkacie, pracujecie lub uczycie się w Warszawie koniecznie podzielcie się z swoimi spostrzeżeniami na temat rzek w mieście!

Wypełnij geoankietę

Badanie stanowi część projektu „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu”, realizowanego przez Fundację Sendzimira. Więcej o projekcie: https://sendzimir.org.pl/projekty/miejskie-ekosystemy-dolin-rzecznych/ .

Formularz będzie aktywny do 15 października 2022 r.

_ _ _

Projekt „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu” korzysta z dofinansowania o wartości 164 599,08 euro, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.

www.eeagrants.org

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.