null

Falenickie Koncerty Letnie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Falenickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na cykl koncertów w ramach Falenickich Koncertów Letnich, które odbedą się od 26 czerwca do 11 września na scenie letniej przy Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy przy. ul. Narcyzowej 18. Projekt realizowany ze środków Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Wstęp wolny. Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertów: Agnieszka Kurowska-Janecka.

Daty koncertów: 

26 czerwca godz. 19.00

„Dawne Pieśni Polsko-Ruskie” - Camerata Cracovia i Dmytro Hubyak
WYSTAWA: „Pejzaż” - Martyna Tarasiewicz – malarstwo

 

10 lipca godz. 19.00

„Sonata per due” -  Zuzanna Elster – harfa / Agata Igras-Sawicka – flet

W programie: Joseph Jongen - Witold Lutosławski - Lowell Liebermann - Gabriel Fauré - Adrian Shaposhnikov - Jacques Ibert.

WYSTAWA: „Wędrujące studio" - Anna Fijałkowska – fotografie

 

24 lipca godz. 19.00

"Niezapomniane tematy filmowe" - Barbara Witkowska – harfa / Adrian Janda – klarnet

WYSTAWA: „Konie” - Joanna Czubak - batiki i grafiki


14 sierpnia godz. 19.00

„Muzyczna podróż w czasie do epoki romantyzmu" - Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce / Małgorzata Wasiucionek – skrzypce / Maria Stanienda – altówka / Marcin Zdunik – wiolonczela

W programie: Giacomo Puccini - Władysław Żeleński - Edvard Grieg

WYSTAWA: „Ogród sztuki” - Joanna Ducka-Dębecka - malarstwo, rysunek, ceramika

 

28 sierpnia godz. 19.00

„Od A do K”- Przemysław Wojciechowski – akordeon / Anna Kalska – klarnet

W programie: John Noble - Bohuslav Martinů - Witold Lutosławski - George Gerschwin - Bela Bartók

WYSTAWA: „Debiut” - Wojciech Tuszko - fotografia

 

11 września godz. 19.00

„Chwalebna Droga Krzyżowa” - Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze – śpiew

oraz pokaz slajdów malarstwa Leszka Zadrąga.

WYSTAWA: "Krzyże dnia powszedniego" - Jacek Ebert – fotografia

 

* * *

26 czerwca godz. 19.00

„Dawne Pieśni Polsko-Ruskie”

Camerata Cracovia i Dmytro Hubyak

Camerata Cracovia wykonuje muzykę renesansu i baroku na dawnych instrumentach, koncertując w różnych składach, uzależnionych od potrzeb repertuarowych. Istotną pozycję w programach zespołu stanowi mało znana i niepublikowana dawna muzyka polska oraz muzyka innych krajów słowiańskich z tego okresu, a także twórczość dokumentująca powiązania w tej dziedzinie między Polską i różnymi krajami Europy.

Dmytro Hubjak – wybitny ukraiński bandurzysta. Jest absolwentem Lwowskiej Akademii Muzycznej, laureatem konkursów międzynarodowych, koncertuje w swoim kraju i za granicą - występuje solo, a także z zespołami instrumentalnymi i wokalnymi oraz z orkiestrami. Jest docentem Narodowego Uniwersytetu im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu oraz artystą miejscowego teatru dramatycznego. Gra na dwóch typach bandury: kijowskiej i charkowskiej.

WYSTAWA: „Pejzaż” - Martyna Tarasiewicz – malarstwo

 Martyna Tarasiewicz - ukończyła ASP w Warszawie dyplomem w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Dominika i pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka. Zajmuje się malarstwem olejnym oraz akwarelowym.

 

10 lipca godz. 19.00

„Sonata per due”

Zuzanna Elster – harfa / Agata Igras-Sawicka – flet

Zuzanna Elster – harfistka solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz podyplomowe studia „Konzertexamen” w Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie. Jest pedagogiem klasy harfy UM Fryderyka Chopina w Warszawie oraz prowadzi klasę harfy w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie.  Jako muzyk orkiestry stale współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Dokonywała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a także dokonywała prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich.

Agata Igras – Sawicka absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studia podyplomowe odbyła w Królewskim Konserwatorium w Hadze (Holandia). Dokonała licznych nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych oraz muzyki do spektakli teatralnych. Występuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, będąc m.in. współzałożycielką zespołu Gruppo di Tempera. Jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a także prowadzi klasę fletu w Akademii Sztuki w Szczecinie.

W programie: Joseph Jongen - Witold Lutosławski - Lowell Liebermann - Gabriel Fauré - Adrian Shaposhnikov - Jacques Ibert.

 WYSTAWA: „Wędrujące studio" - Anna Fijałkowska – fotografie

 Anna Fijałkowska - fotograf, mieszkanka Otwocka. Z wyróżnieniem ukończyła SF ZPAF. W 2011 roku została laureatem konkursu Leica Street Photo-Moment jest jeden. Ostatnio zrealizowała projekt dotyczący Otwocka pt. ''Świdermajer - zatrzymać czas''

 

24 lipca godz. 19.00

"Niezapomniane tematy filmowe"

Barbara Witkowska – harfa / Adrian Janda – klarnet

 

Barbara Witkowska - absolwentka klasy harfy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.  Od 1987 roku jest solistką orkiestry Teatru Wielkiego w Warszawie, a od 1995 roku również orkiestry Filharmonii Narodowej. Od wielu lat stale współpracuje z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, oraz Polską Orkiestrą Radiową. W latach 1984 - 2000 zajmowała się działalnością pedagogiczną w Zespole Szkół Muzycznych im. J. Elsnera w Warszawie. Dokonała wielu nagrań archiwalnych, płytowych, radiowych i muzyki filmowej. Przez kilka sezonów współpracowała również z Warszawską Operą Kameralną wykonując partię solową na harfie historycznej.

Adrian Janda ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. Brał udział w wielu konkursach, festiwalach muzycznych i kursach w Polsce i za granicą.

WYSTAWA: „Konie” - Joanna Czubak - batiki i grafiki 

Joanna Czubak - absolwentka fotografii w warszawskim „ Studio Sztuki” i grafiki warsztatowej w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Systematycznie tworzy i bierze udział w wystawach i wydarzeniach kulturalnych. Zajmuje się grafiką warsztatową, fotografią, malarstwem i mozaiką szklaną. Prowadzi własną pracownię w Wiązownie. W sztuce interesują ją głównie motywy zaczerpnięte ze świata przyrody - zwierzęca ekspresja oraz człowiek z jego metafizycznymi niepokojami.

 

14 sierpnia godz. 19.00

„Muzyczna podróż w czasie do epoki romantyzmu"

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce / Małgorzata Wasiucionek – skrzypce

Maria Stanienda – altówka / Marcin Zdunik – wiolonczela 

Anna Maria Staśkiewicz - skrzypaczka współpracowała z większością krajowych zespołów filharmonicznych i wielu znakomitymi orkiestrami zagranicznymi. Wystąpiła, w charakterze solistki, na estradach wielu renomowanych sal koncertowych w Europie i USA. Jest sześciokrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Yamaha Europa oraz laureatką programu stypendialnego "Młoda Polska".

Małgorzata Wasiucionek - ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, studiowała w Mozarteum w Salzburgu. Obecnie pracuje jako asystent w klasie prof. Szymona Krzeszowca na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncertuje jako solistka z wieloma orkiestrami polskimi i zagranicznymi. Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Maria Stanienda - ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako członek zespołu Chopin Piano Quintet zdobyła wiele nagród. Od 2016 roku jest stypendystką w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska". Współpracuje z Filharmonią Narodową w Warszawie oraz z Filharmonią Łódzką.

Marcin Zdunik - wiolonczelista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie oraz Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także w Leopold Mozart Zentrum w Augsburgu. Koncertuje w wielu krajach Europy, USA i Korei często prezentując własne opracowania i kompozycje. Był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz dla Radia Słowackiego.

W programie: Giacomo Puccini - Władysław Żeleński - Edvard Grieg

WYSTAWA: „Ogród sztuki” - Joanna Ducka-Dębecka - malarstwo, rysunek, ceramika

Joanna Ducka-Dębecka - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszkanka Józefowa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ceramiką. Projektuje sztukę użytkową i sakralną. Prowadzi warsztaty plastyczne i ceramiczne.

 

28 sierpnia godz. 19.00

„Od A do K”

Przemysław Wojciechowski – akordeon / Anna Kalska – klarnet

Anna Kalska - ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie i studia podyplomowe w HOCHSCHULE DER KŰNSTE BERN w Szwajcarii. Laureatka wielu konkursów muzyki solowej i kameralnej. Współpracuje jako muzyk orkiestrowy. Pracuje w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, na stanowisku nauczyciela gry na klarnecie. Współtworzy kwartet klarnetowy Poco Leggero,a od 2013 roku jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem niezawodowej orkiestry będącej częścią Formacji Tango Para Todos.

Przemysław Wojciechowski - jest absolwentem klasy akordeonu prof. Klaudiusza Barana na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Należy do grona najwybitniejszych akordeonistów młodego pokolenia. Tylko do ukończenia szkoły średniej został laureatem ponad 30 nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Jako solista i kameralista często koncertuje w Polsce i za granicą.  W latach 2012-2014 uczestniczył w projektach Włoskiej Akademii Akordeonowej w Urbino, skupiającej akordeonistów różnych narodowości.

W programie: John Noble - Bohuslav Martinů - Witold Lutosławski - George Gerschwin - Bela Bartók

 WYSTAWA: „Debiut” - Wojciech Tuszko - fotografia

Wojciech Tuszko, doktor chemii, członek honorowy ZPAF, jest fotochemikiem, współtworzył magazyn „Fotografia”. Jest popularyzatorem fotografii, tłumaczem literatury fotograficznej, twórcą haseł w encyklopedii PWN dotyczących fotografii. Był jurorem w licznych konkursach fotograficznych oraz krytykiem. Przez ponad 50 lat działalności fotograficznej stworzył archiwum liczące kilkadziesiąt tysięcy negatywów. Nie zdecydował się nigdy na zorganizowanie własnej wystawy. Feliks Tuszko, dwa pokolenia dalej, wziął na siebie odpowiedzialność kuratora, celem ukazania znaczeń, ukrytych w negatywach, jako obiektach artystycznych i dokumentalistycznych. Organizatorzy: Pracownia Duży Pokój, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. 

 

11 września godz. 19.00

„Chwalebna Droga Krzyżowa”

Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze – śpiew oraz pokaz slajdów malarstwa Leszka Zadrąga

Oratorium „Chwalebna Droga Krzyżowa” skomponował Stanisław Szczyciński. Zainspirowała go Droga Krzyżowa z kościoła św. Huberta w Zalesiu Górnym pędzla Leszka Zadrąga. Obrazy wykonane są techniką pisania ikon, a zgodnie z prawosławną wykładnią Droga Krzyżowa postrzegana jest przede wszystkim jako dojście Chrystusa do chwały Zmartwychwstania. Chwalebny charakter Drogi podkreślany jest przez cytaty z Pisma Świętego umieszczone na obrazach. Cytaty te zostały użyte jako teksty oratorium. Podczas wykonania każdy z fragmentów tekstu jest śpiewany solowo po polsku i powtarzany po łacinie w wersji chóralnej. Zależnie od wymowy cytatu kompozytor sięga do różnorodnych stylów muzyki chrześcijańskiej – od chorału gregoriańskiego i śpiewów bizantyjskich aż do form zbliżonych do kanonów z Taize. 

WYSTAWA: "Krzyże dnia powszedniego" - Jacek Ebert – fotografia

 Jacek Ebert - absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni plakatu prof. Macieja Urbańca. Po ukończeniu studiów rozpoczął samodzielną działalność projektową w ramach autorskiej agencji reklamowej Ebert Studio ze specjalizacją w dziedzinie projektowania graficznego.Prowadził prace kreatywne min. dla Renault, SC Johnson, Colgate, Thomson. W latach 1994–96 dyrektor artystyczny w agencji Publicis, a następnie szef zespołu kreatywnego Mundocom Publicis do 1999 roku. Od 1999 roku wraz z Andrzejem Budkiem współtworzy studio graficzne Kotbury.

 Na wystawie będą prezentowane zdjęcia, które pomagają zauważać krzyże wtopione w otaczający nas świat. Krzyże obecne, choć trudno dostrzegalne.