null

Falenicka sosna powinna zostać

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Charakterystyczna, falenicka sosna przy ul. Patriotów (pomiędzy ul. Świtezianki i Ochoczą)  to drzewo o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, dlatego należy podjąć działania, żeby ją zachować – wynika z „Ekspertyzy w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem metody tensometrycznej”,  zleconej przez miejskie Biuro Ochrony Środowiska. - Wystąpimy o wdrożenie wskazań specjalistów dotyczących ochrony sosny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprawę jej  zachowania – mówi zastępca burmistrza dzielnicy Wawer, Jacek Wiśnicki.

Zapowiedzi wycięcia drzewa pojawiły się w związku z planowaną przez PKP PLK modernizacją linii kolejowej. Działania mające na celu zachowanie, charakterystycznego, rozłożystego drzewa zostały podjęte z inicjatywy Zarządu Dzielnicy Wawer i mieszkańców Falenicy. O zachowanie  sosny apelowała także b. prezydent Warszawy  Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Według ekspertyzy „ciekawy kształt pnia i korony drzewa tworzy charakterystyczna sylwetkę o unikatowych walorach”. „Drzewo pomimo znacznego urazu mechanicznego pnia, zachowuje witalność. Problemem w zakresie statyki jest znaczne pochylenie sosny oraz nisko zawieszona nad jezdnią korona . Wiąże się z tym ryzyko upadku części drzewa w sytuacji znacznego obciążenia opadami zwiększającymi masę korony” – czytamy w ekspertyzie. W związku z tym ekspertyza zaleca wdrożenie rozwiązań gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa, pielęgnację drzewa i regularną kontrolę jego stanu.

Całość ekspertyzy

Załączniki: