null

Ekrany akustyczne - jak mogą wyglądać? Raport UD Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie
biały napis na zielony tle

Raport został przygotowany w oparciu o metodę desk - research. Starano się dotrzeć do szerokiego spektrum źródeł. W trakcie przygotowania raportu sięgano do: materiałów informacyjnych urzędów i instytucji międzynarodowych, materiałów prasowych, raportów przygotowanych przez firmy, materiałów naukowych i innych.

W raporcie zgromadzono informacje o typach ekranów i sposobach ich projektowania oraz integrowania z otoczeniem. Informacje dotyczące rodzajów barier mają charakter ogólny.

W dokumencie skupiono się przede wszystkim na wyabstrahownaiu tych elementów, które powinny być brane pod uwagę, ponieważ wpływają na stronę wizualną projektu i jego ostateczny odbiór przez społeczność lokalną. 

Załączniki: