null

Dzielnicowy Punkt Informacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt Informacyjny dla obywateli z Ukrainy znajduje się na sali obsługi mieszkańców w urzędzie dzielnicy. Punkt jest otwarty w godzinach pracy urzędu.

Kontakt/Контакт: 22 325 60 20 

Головна - City of Warsaw UA (um.warszawa.pl)


 

Nadawanie numeru PESEL w Wawrze odbywa się w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, ul. Żegańska 1. 


Pomoc obywatelom Ukrainy - zmiany w świadczeniu


Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) Dzielnicy Wawer dla mieszkańców Dzielnicy Wawer, w tym także osób z Ukrainy

Wsparcie specjalistów w Wawerskim Ośrodku Wsparcia, ul. Żegańska 2c po umówieniu telefonicznym tel. 515 911 857.


Фінансові та безготівкові пільги для громадян України (Świadczenia finansowe oraz niepieniężne dla obywateli Ukrainy)

Osoby uprawnione do otrzymania: 

 • świadczeń pieniężnych w formie zasiłków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
 • pomocy w formie obiadów dla dzieci i dorosłych,
 • usług opiekuńczych (dla osób niepełnosprawnych),
 • stypendiów oraz zasiłków szkolnych,
 • wsparcia asystenta rodziny oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej:
  • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po 24.02.2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po 24.02.2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku.
 2. Wpisanie do rejestru PESEL
 3. Kryterium dochodowe: 776 złotych dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 złotych w przeliczeniu na jednego członka rodziny. (kryterium kwalifikujące osoby starające się o pomoc finansową w formie zasiłków bezzwrotnych).

Podstawą do rozpatrzenia i udzielenia ewentualnej pomocy jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej Wawer, ul. Włókiennicza 54 (forma pisemna, elektroniczna lub kontakt osobisty) oraz ustalenie przez pracownika socjalnego Ośrodka sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osoby zainteresowanej w miejscu jej pobytu.

tel. 22 277 36 00
tel. 22 277 36 27
tel. 22 277 36 37
e-mail: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl


Oferta stała OPS:

 • Prowadzenie postępowań w celu przyznania pomocy finansowej itp.;
 • Pomoc finansowa (zasiłki, obiady szkole i przedszkolne, stypendia i zasiłki szkolne);
 • Pomoc rzeczowa;
 • Usługi opiekuńcze dla osób które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • Praca socjalna;
 • Ubezpieczenie zdrowotne do 90 dni;
 • Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, na terenie Warszawy, w czasie obowiązywania kontraktu socjalnego;
 • Prace społecznie użyteczne - wsparcia skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym;
 • Oferta Klubu Seniora dla seniorów aktywnych – Klub Seniora ul. Błekitna 32, oraz WCK Filia Aleksandrów, WCK Filia Falenica, WCK Filia Marysin Wawerski, WCK Filia Radość; informacje Ewelina Belter tel. 515 911 861

Wsparcie mieszkańców:

 • Psycholog
 • Prawnik
 • Doradca zawodowy (możliwość skierowania na kurs zawodowy)
 • Mediator rodzinny
 • Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością
 • Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny dla osób z chorobami otępiennymi, Alzheimer (prawnik, psycholog) – zapisy tel. 797 320 797

Nowe usługi realizowane w OPS:

 • Tłumaczenie dokumentów na j. polski (tłumacz przysięgły)
 • Skierowanie na kurs zawodowy, staż ( w ramach projektu Wojewody „Mazowsze dla Ukrainy)
 • Skierowanie na pomoc żywnościową (POPŻ)
 • Działania integracyjne (od połowy września w Wawerskim Ośrodku Wsparcia BIS):
 • Arterapia – grupa warsztatowa
 • Warsztaty kulinarne – efektem będzie wydanie książki kulinarnej
 • Działania integracyjne i inne

Asystent rodziny: Iva Deva Dahdii tel. 503 439 365


Praca na rzecz uchodźców z Ukrainy i udzielanie im wsparcia:

 • w rozwiązywaniu problemów psychologiczno pedagogicznych a także w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
 • w rozwiązywaniu problemów socjalnych i zdrowotnych;
 • w załatwianiu spraw urzędowych.

Kontakt do pracowników socjalnych pracujących z Uchodźcami z Ukrainy:


Specustawa - skrót informacji, materiały Centrum Wielokulturowego w Warszawie

UA: Окремі положення Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.


 

Spis telefonów i adresów stron, gdzie obywatele Ukrainy mogą uzyskać pomoc
Pomoc medyczna (więcej aktualnych informacji na stronie 19115)

Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy udzielana jest w wawerskich przychodniach rejonowych czynnych od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-20:00:


Szpitale:


Bezpłatna pomoc psychologiczna

Konsultacje psychologiczne w języku ukraińskim i polskim w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54

Oferta jest skierowana do osób dorosłych, które pochodzą z Ukrainy i doświadczyły traumy z powodu wojny w Ukrainie, a obecnie przebywają w Warszawie, a także osobom, które pomagają uchodźcom w Polsce.

Zapisy telefoniczne: 22 277 11 98 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)


Bezpłatny telefon kryzysowy Fundacji Polskie Forum Migracyjne (w języku ukraińskim i rosyjskim) jest czynny przez cały tydzień w godz. 12:00-20:00.

Numer telefonu: 22 255 22 02 

Infolinia obsługuje zwykłe połączenia telefoniczne, Whatsapp, Viber.

Helpline psychologiczny tel. 669 981 038 (po ukraińsku) jest również aktualny, ale nie przez aplikacje Viber, Whatsapp.

 • poniedziałek w godz. 16.00-20:00
 • środa w godz. 10:00-14:00
 • piątek w godz. 14:00-18:00

Zapisy do psychologa i innych specjalistów (wielojęzyczna obsługa): mailowo zapisy@forummigracyjne.org; tel.: +48 692 913 99322 110 00 85; online: forummigracyjne.org 

Lotne brygady psychologiczne – to oferta dla miejsc grupowego zakwaterowania. 
Kontakt: Aleksandra Kochanowska, mail: a.kochanowska@forummigracyjne.org, tel. 602 772 005


Oferta Warszawskiego Domu pod Fontanną (WDpF) dla Ukrainy - Clubhouse International Fund

Celem projektu jest wsparcie osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego, które przybyły z Ukrainy wskutek działań wojennych.


 • Infolinia informacyjna dostępna w językach ukraińskim i polskim od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00: nr tel. 690 890 969 

Można na niej uzyskać informacje o miejscach i telefonach zaufania, oferujących wsparcie specjalistów zdrowia psychicznego (psychologów, psychiatrów) czy wsparcie społeczne (kluby samopomocowe, świetlice). Koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora. Można też wysłać SMS, a konsultant oddzwoni. 


 • Dom-Klub - dzienny klubu samopomocowy dla ukraińskich gości, którego funkcjonowanie opiera się na współdziałaniu, jest miejscem zrzeszającym osoby z doświadczeniem problemów zdrowia psychicznego. W ramach projektu, pracownik WDpF, mówiący w języku ukraińskim, będzie przewodnikiem chętnej osoby.

Adres: Nowolipki 6a, Warszawa (otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00)


Wsparcie psychologiczne dla dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: nr tel. 800 12 12 12


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) – tel. 800 119 119, dostępny codziennie w godz. 14:00-22:00, połączenia są bezpłatne; czat zaufania TPD na stronie 800119119.pl 


Edukacja: Warszawa dla Ukrainy | UA: Освіта: Варшава для України

W celu uzyskania informacji na temat możliwości przyjęcia dzieci uchodźców do szkół, należy zgłosić się do najbliższej placówki oświatowej. Informacji udziela również Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Wawer, tel. 22 443 68 91


Ukraińskie Centrum Edukacyjne w Warszawie

Centrum mieści się przy ul. Marszałkowskiej 77/79, w budynku, w którym działa także Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy prowadzony przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy będą mogli w centrum rozwijać swoje umiejętności zawodowe i językowe, a także zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Potrzebujący otrzymają wsparcie psychologiczne, a organizowane przy Marszałkowskiej zajęcia pomogą gościom z Ukrainy lepiej zrozumieć polską kulturę.

W ofercie:

 • nauka języka polskiego i języka angielskiego,
 • kursy IT,
 • zajęcia z doskonalenia umiejętności miękkich,
 • zajęcia dotyczące polskiej kultury i historii,
 • spotkanie kulturalne i edukacyjne.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Terminy: od poniedziałku do soboty w godzinach 16:30-21:00.

Szczegółowy program można znaleźć na specjalnej stronie internetowej (w języku ukraińskim).


Program integracyjno-edukacyjny dla młodzieży i ich rodzin – obywateli Ukrainy i Polski

UA: Ви живете у Варшаві та бажаєте брати участь у цікавих заходах чи піклуєтеся про дітей, яким потрібне місце для розвитку свого захоплення, знайомства з однолітками, вивчення польської мови та дистанційного навчання?

Do Programu zapraszamy, w szczególności młodzież ukraińską i polską w wieku 14-21 lat wraz z rodzinami.

Zapisz się na zajęcia na stronie: wsparciedzieci.nabor.pcss.pl.


 

 
 

Praca

Infolinia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: 22 578 45 80

Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00)

Z pomocą tłumacza w języku ukraińskim można na miejscu uzyskać oferty pracy, a także zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

W punkcie przygotowano osiem stanowisk w sali, przy których można wypełnić wstępny formularz. Rejestracja kończy się rozmową z urzędnikiem. Zarejestrowane osoby będą otrzymywać oferty pracy mailem.

warszawa.praca.gov.pl


Punkt informacyjny w siedzibie Urzędu Pracy w Warszawie jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, ul. Młynarska 16 (parter).


UA: ПАМ'ЯТАЙТЕ!

 • Працевлаштування в Польщі безкоштовне, ніхто не має права стягувати плату за  надання пропозицій роботи
 • У Польщі мінімальна оплата праці у розмірі 3010 злотих брутто/місяць і мінімальна погодинна ставка 19,70 злотих брутто/год.
 • Договір повинен бути укладений не пізніше дня початку роботи
 • Роботодавець не має права затримувати ваші документи наприклад, паспорт, посвідчення особи

Bezpłatna przestrzeń biurowa w Centrum Przedsiębiorczości Smolna dla przedsiębiorców z Ukrainy

Centrum Smolna oferuje podstawowy sprzęt biurowy i komputery z cyrylicą, pozyskane dzięki zaangażowaniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4 (w Parku Beyera) do dyspozycji jest open space z biurkami i krzesłami (15 miejsc do pracy dla gości z Ukrainy), bezpłatnym internetem, drukarkami, skanerem oraz zapleczem socjalnym (aneks kuchenny wyposażony w naczynia, czajniki, mikrofalówkę). Istnieje możliwość skorzystania z sal konferencyjnych.

Na miejscu można też uzyskać pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz informacje o wybranych usługach wsparcia, które są dostępne w stolicy.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje również bogaty program merytoryczny, w tym szkolenia, warsztaty i programy doradcze zarówno dla początkujących, jak i działających już firm.

Miejsca do pracy w Centrum Przedsiębiorczości Smolna są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

Kontakt: tel. 22 443 07 56 lub centrumprzedsiębiorczości@um.warszawa.pl.

Strona www: Przestrzeń pracy – Ukraina - Biznes (um.warszawa.pl)

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 


Oferta pracy dla osób posługujących się językiem ukraińskim - obsługa całodobowej infolinii Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w pełnym lub niepełnym wymiarze. Zgłoszenia (CV i zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji) prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat.bkis@um.warszawa.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „19115 Ukraina”.


Ułatwienia dla poszukujących pracę na portalu GoWork.

Wprowadzona na platformie aktualizacja, pozwala pracodawcom na oznaczanie swoich ogłoszeń jako „praca dla osoby z Ukrainy”, dzięki czemu przy pomocy jednego tylko kliknięcia, Ukraińcy poszukujący finansowej stabilizacji na terenie naszego kraju, będą mogli przejrzeć dziesiątki ofert, których wystawcy deklarują możliwość natychmiastowego podpisania z nimi umowy. W wielu przypadkach, cała treść ogłoszenia – bądź przynajmniej jej najistotniejsze elementy – przetłumaczone są na język ukraiński, by uniknąć jakichkolwiek językowych barier. 

Każdy przedsiębiorca otrzyma możliwość wystawienia aż pięciu ogłoszeń w serwisie GoWork kompletnie za darmo, jeżeli tylko zdecyduje się na udzielenie wsparcia uchodźcom. Oznaczenie ogłoszenia jako „praca dla osób z Ukrainy” jest wystarczające dla skorzystania w programu.

GoWork.pl разом з Україною - полегшення пошуку роботи

Через безпрецедентну трагедію війни, яку пережив наш східний сусід, уся Польща долучилася до різноманітних широкомасштабних акцій допомоги українським біженцям війни. Команда GoWork.pl також не хоче залишатися пасивною у цій ситуації. З цієї причини портал запровадив ряд зручностей, завдяки яким українцям, які приїжджають до Польщі, легше знайти роботу, а підприємцям, які хочуть запропонувати їм роботу, значно легше знайти їх.

Запроваджене на платформі оновлення дозволяє роботодавцям позначати свої оголошення як «робота для людини з України», завдяки чому лише в один клік українці, які шукають фінансової стабільності в нашій країні, зможуть переглянути десятки пропозицій, в яких учасники заявляють про можливість негайного підписання договорів. У багатьох випадках весь зміст оголошення – або принаймні його найважливіші елементи – перекладається українською мовою, щоб уникнути будь-яких мовних бар’єрів. Однак це залежить від підприємців, які розміщують рекламу на порталі.

Крім того, роботодавці, які вирішать направити свою пропозицію українцям, зможуть розраховувати їх щедрість не залишиться не поміченою. Кожен підприємець зможе розмістити на сайті GoWork цілих п’ять оголошень абсолютно безкоштовно, якщо вирішить надати підтримку біженцям, таку необхідну в цей важкий час. Щоб отримати вигоду від програми, достатньо позначити оголошення як «робота для людей з України».

Враховуючи все вищесказане, настійно рекомендуємо скористатися пропозицією – як тим, хто шукає роботу, так і тим, хто створює робочі місця. З моменту впровадження описаного оновлення на порталі кількість рекламних оголошень, адресованих українцям, значно зросла. Ми віримо, що разом із підприємцями, які є рушійною силою GoWork, ми зможемо надати необхідну допомогу кожному, хто успішно перетнув кордони нашої країни – і ніщо не може бути кращою основою для цього, ніж відчуття безпеки від стабільної та добре оплачуваної роботи.


Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce

Zachęcamy do kontaktu poprzez bezpłatną i całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

Konsultanci informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach, w językach ukraińskim i polskim.

Personel medyczny z Ukrainy, dzwoniąc na infolinię NFZ, uzyska komplet informacji na temat zasad zatrudnienia w Polsce. Konsultant krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami:

 • lekarza/lekarza dentystę z Ukrainy (bez lub z tytułem lekarza specjalisty/lekarza dentysty specjalisty uzyskanym poza UE)
 • pielęgniarkę/położną z Ukrainy.

nfz.gov.pl


Oferta pracy dla medyków z Ukrainy w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie / UA: Вакансія для медичного персоналу з України

Szpital zatrudni obywateli Ukrainy z zawodem medycznym (również bez znajomości języka polskiego). / Пропонуємо роботу громадянам України з медичною освітою (також без знання польської мови). 

Kontakt/Контакт: dzial-organizacji@mssw.pl


Bezpłatna oferta kulturalna i sportowa, dodatkowe formy wsparcia
 

Świetlice dla dzieci, młodzieży i matek z Ukrainy w Wawerskim Centrum Kultury

W filiach Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) działają miejsca spotkań, także dla mam, szukających wytchnienia, zabaw dla dzieci, animacji i zajęć. Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i zabawy animacyjne będą prowadzone przez instruktorów i wolontariuszy. Dzieci z Ukrainy mogą dołączyć do zajęć sekcyjnych prowadzonych w filiach WCK.

у філіях Ваверського культурного центру працюватимуть місця для зустрічей, ігор для дітей, анімацій та занять. 

WCK Międzylesie, ul. Żegańska 1a

Zapisy tel. 22 443 70 56

poniedziałek-piątek w godz. 10:00-14:00
понеділок - п'ятниця у годинах 10:00-14:00

WCK Filia Radość, ul. Powojowa 2

Zapisy tel. 22 277 49 64, 514 863 291 lub mailowo: radosc@wck-wawer.pl

poniedziałek i piątek w godz. 11:00-14:00,
wtorek w godz. 12:00-14:00

Понеділок і п'ятниця з 11.00 -14.00,
по вівторках з 12:00 -14:00

WCK Filia Aleksandrów, ul. Samorządowa 10

Zapisy tel. 22 612 63 85

poniedziałek-piątek w godz. 11:00-15:00
понеділок - п'ятниця у годинах 11:00-15:00

WCK Filia Anin, ul. V Poprzeczna 13

Zapisy tel. 22 815 41 40

poniedziałek-piątek w godz. 10:00-14:00
понеділок - п'ятниця у годинах 10:00-14:00

WCK Filia Falenica, ul. Walcownicza 2

Zapisy tel. 22 277 49 40

poniedziałek-piątek w godz. 11:00-15:00
понеділок - п'ятниця у годинах 11:00-15:00

WCK Filia Marysin, ul. Korkowa 119/123

Zapisy tel. 812 01 37

poniedziałek-piątek w godz. 12:00-14:00
понеділок - п'ятниця у годинах 12:00-14:00

WCK Filia Zastów, ul. Lucerny 13

Zapisy tel. 22 815 67 63

poniedziałek-środa i piątek w godz. 10:00-13:00, czwartek w godz. 13:00-15:00

Понеділок-середа та п'ятниця з 10:00 до 13:00,
Четвер з 13.00 до 15.00


Oferta Biblioteki wawerskiej: 

 1. Filia nr 121- Międzylesie, ul. Żegańska 1: zajęcia biblioteczne w środy w godz. 11:00-13:00

W przypadku chęci spotkań w innym terminie, zapraszamy do kontaktu: tel. 22 277-49-69, adres e-mail: miedzylesie@bibliotekawawer.pl

Oferta: teatrzyk kamishibai, pokaz nietypowych książek, opowiadanie bajek, głośne czytanie bajek, malowanie kolorowanek

 1. Filia Nr 59 – Marysin Wawerskiul. Korkowa 119/123: zajęcia kreatywne w języku ukraińskim w czwartki w godz. 11:30-13:30

Oferta: zajęcia plastyczne, gry i zabawy, układanie puzzli, czytanie książek, oglądanie bajek i słuchanie audiobooków, programowanie robotów, dział literatury ukraińskiej

Godziny otwarcia Wypożyczalni: poniedziałek, środa, czwartek: 13:00-19:00, wtorek i piątek: 10:00-16:00

 1. Filia nr 47 – Radość, ul. Powojowa 2: zajęcia animacyjne (gry planszowe, zabawy, warsztaty plastyczne) w każdą środę w godz. 14:00-16:00
  tel.: 22 277-49-65, adres e-mail: radosc@bibliotekawawer.pl
   
 2. Filia nr 25 – Falenica, ul. Walcownicza 4/6: zajęcia z psychologiem oraz animacje dla dzieci w środy w godz. 12:00-13:30
  tel. 22 277-49-67, adres e-mail: falenica@bibliotekawawer.pl

Oferta OSiR Wawer i RK Athletics

Bezpłatne treningi sportowe (zajęcia lekkoatletyczne) dla dzieci z Ukrainy z trenerem ukraińskim – Tamarą Gawryluk, zawodniczką kadry narodowej Ukrainy, specjalistką w chodzie sportowym na 20 i 35 km

Terminy zajęć: wtorki w godz. 17:00-18:30 (dla dzieci w wieku 7-10 lat); czwartki w godz. 17:00-18:30 (dla dzieci w wieku 7-10 lat) oraz w godz. 18:30-20:00 (dla dzieci w wieku 11-15 lat); soboty w godz. 11:15-12:45 (dla dzieci w wieku 11-15 lat)

Miejsce zajęć: obiekt sportowy Syrenka, ul. Starego Doktora 1, 04-551 Warszawa


Oferta Fundacji Wawer, ul. Planetowa 36

Opieka dla dzieci z Ukrainy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00, wsparcie tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, bezpłatny dostęp do Internetu oraz do stanowiska komputerowego, wyżywienie.

Współpraca/zapisy/informacje: tel. 696 582 190, kontakt@fundacjawawer.pl


Przystań — program Domu Spotkań z Historią dla ukraińskich gości i mieszkańców

Program działań na rzecz uchodźców i migrantów oraz przestrzeń, w której można spędzić spokojnie czas. W ofercie: arteterapia dla dzieci w wieku 6-12 lat, kawa i help desk, wystawy, warsztaty i inne spotkania.


Dodatkowe aktywności skierowane do osób z Ukrainy:

 • Warszawskie Centrum Wielokulturowe szuka chętnych tłumaczy języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz do obsługi infolinii i wsparcia prac administracyjno-biurowych.
   
 • Druha we mnie masz – program stworzony przez polską młodzież w celu niesienia pomocy naszym ukraińskim rówieśnikom (licealistom oraz studentom). Działania skupiają się na dwóch obszarach: zwykłego przyjacielskiego wsparcia (w formie rozmowy, spaceru, wspólnej kawy) oraz pomocy w szkole czy uczelni (zapoznanie z systemem edukacji, wsparcie przy rekrutacji, pomoc z zaaklimatyzowaniem się w nowym miejscu). 

Potrzebujący: Jeśli przydałoby Ci się wsparcie, wypełnij formularz zgłoszeniowy (w języku ukraińskim).

Obiady szkolne
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Lista wydawania żywności
Lista wydawania gorących posiłków
Lista jadłodzielni

Załączniki: