null

Działania w czasie pandemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer w czasie pandemii SARS_CoV-2 w dziedzinach: doradczej, konsultacyjnej, edukacyjnej i inicjatywnej

Pandemia koronawirusa znacząco ograniczyła możliwość działania naszej Rady. Mimo to, robiliśmy wszystko, aby wciąż działać jak najaktywniej. W ciągu minionych dwóch lat pandemii podjęliśmy następujące działania:

 1. Wiosną 2020 roku zachęcaliśmy do udziału w ogólnopolskiej ankiecie dotyczącej jakości nauki zdalnej prowadzonej przez Radę Dzieci i Młodzieży badającej sytuację młodzieży w tym czasie.
   
 2. W maju 2020 roku dwoje naszych radnych brało udział w zdalnej konferencji „Dobre praktyki samorządów w warszawskich podstawówkach” organizowanej przez Fundację Civis Polonus w ramach programu „Samorządy mają moc w Warszawie”.
   
 3. W czerwcu 2020 roku prowadziliśmy konsultacje społeczne na temat rozwoju oraz stanu aktualnego sieci dróg i ścieżek rowerowych w naszej dzielnicy. Wyniki opublikowaliśmy w naszych social mediach.
   
 4. W czerwcu 2020 roku przeprowadziliśmy Prawybory Prezydenckie w kilku wawerskich szkołach podstawowych oraz w XXV LO im. Józefa Wybickiego.
   
 5. W sierpniu 2020 roku uczestniczyliśmy w procesie konsultacyjnym przy budowie skateparku w Sadulu.
   
 6. W sierpniu 2020 roku Prezydium Rady spotkało się z Burmistrzem Norbertem Szczepańskim oraz Wiceburmistrzem Leszkiem Baraniewskim i Radną Agnieszką Wójcik na wycieczkę rowerową po Wawrze omawiając konieczne inwestycje rowerowe w dzielnicy.
   
 7. We wrześniu/październiku 2020 roku prowadziliśmy akcję edukacyjną #bezpieczneradyMRDW, w której przekazywaliśmy w formie infografik porady dotyczące bezpiecznych sanitarnie nawyków w szkole w trakcie pandemii.
   
 8. W grudniu 2020 roku Prezydium Rady spotkało się z kierownictwem Zarządu Dróg Miejskich w sprawie budowy i projektowania dróg rowerowych w naszej dzielnicy.
   
 9. W styczniu/lutym 2021 roku prowadziliśmy konsultacje społeczne nt. funkcjonowania transportu publicznego w naszej dzielnicy. Wyniki opublikowaliśmy w naszych social mediach.
   
 10. W lutym 2021 roku przyjęliśmy stanowisko w sprawie otwarcia lodowiska na OSiR Wawer i jednoczesnego nieuruchomienia wypożyczalni łyżew, co wykluczyło wielu nastolatków z możliwości korzystania z niej ze względu na nieposiadanie odpowiedniego sprzętu.
   
 11. W kwietniu 2021 roku jako współorganizatorzy rozpoczęliśmy cykl wydarzeń Wawerskie Sprzątanie Lasu. Akcja miała miejsce przy SP138 w Międzylesiu.
   
 12. W kwietniu 2021 roku nasza ówczesna radna włączyła się w urzędową akcję dystrybucji maseczek mieszkańcom dzielnicy.
   
 13. W kwietniu 2021 roku zorganizowaliśmy konkurs pt.: „Jakie zalety ma działalność społeczna w Dzielnicy Wawer”.
   
 14. Na wiosnę i lato 2021 roku włączyliśmy się w akcję promocyjną kampanii szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wielokrotnie podając różne treści z tym związane w naszych social mediach.
   
 15. W czerwcu 2021 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka nagraliśmy krótki film edukacyjny popularyzujący prawa dziecka.
   
 16. W czerwcu/lipcu 2021 roku popularyzowaliśmy Budżet Obywatelski i zachęcaliśmy do głosowania na zgłaszane inicjatywy.
   
 17. W czerwcu i wrześniu braliśmy udział w obchodach 70. rocznicy przyłączenia Wawra do Warszawy.
   
 18. W lipcu 2021 roku braliśmy udział w otwarciu Wirtualnej Elektrowni.
   
 19. W lipcu 2021 roku Prezydium Rady spotkało się z Wiceburmistrzem Leszkiem Baraniewskim oraz przedstawicielami Wydziału Kultury i Sportu oraz Inwestycji w sprawach: ścieżek rowerowych w dzielnicy, wydarzenia rowerowego oraz międzyszkolnego turnieju sportowego.
   
 20. W lipcu 2021 roku pomagaliśmy w organizacji Rodzinnej Gry Terenowej organizowanej w Fundacji Wawer.
   
 21. W wakacje 2021 roku przeprowadziliśmy korespondencję z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie planowanego remontu kolejowej linii otwockiej na terenie dzielnicy.
   
 22. W sierpniu 2021 roku braliśmy udział w spotkaniu dyrektorów wawerskich placówek oświatowych oraz władz dzielnicy, na którym zaprezentowaliśmy naszą Radę i jej działania.
   
 23. We wrześniu 2021 roku przyjęliśmy stanowisko ws. braku infrastruktury zapewniającej odpowiednie bezpieczeństwo przy placu zabaw przy ulicy Bysławskiej (brak ogrodzenia od strony ulicy) i skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w naszej dzielnicy. Początkowo z decyzją odmowną co do podjęcia działań, pół roku później nasze postulaty zostały zrealizowane.
   
 24. We wrześniu 2021 roku odbyła się II edycja wydarzenia Wawerskie Sprzątanie Lasu. Tym razem w okolicach ulic Lucerny i Trakt Lubelski.
   
 25. We wrześniu 2021 roku zorganizowaliśmy wydarzenie „Zdrowo i młodzieżowo” na Targowisku Falenica z udziałem OSiR Wawer, Biblioteki Publicznej w naszej Dzielnicy oraz Wawerskiego Centrum Kultury i kilku wydziałów Urzędu Dzielnicy.
   
 26. We wrześniu 2021 roku współorganizowaliśmy Rodzinny Piknik w Fundacji Wawer, odpowiadając za grę terenową.
   
 27. W październiku odbyła się III edycja Wawerskiego Sprzątania Lasu. Miała miejsce przy SP124 w Falenicy.
   
 28. W październiku 2021 roku Prezydium Rady brało udział w Superwizji z Radnymi Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe w Centrum Komunikacji Społecznej.
   
 29. W trakcie całej II kadencji prowadzimy ożywiony kontakt z Samorządami Uczniowskimi placówek oświatowych w dzielnicy, powołaliśmy w tym celu specjalną komisję. W listopadzie 2021 roku zorganizowaliśmy specjalne spotkanie dla członków SU oraz ich opiekunów.
   
 30. W grudniu 2021 roku Prezydium Rady spotkało się z Zastępcą Burmistrza Leszkiem Baraniewskim na temat bieżącej działalności Rady i zaangażowaniu w samorząd terytorialny.
   
 31. W grudniu 2021 roku Prezydium Rady brało udział w spotkaniu Prezydiów młodzieżowych rad dzielnic z m.st. Warszawy w Centrum Komunikacji Społecznej.
   
 32. Zimą 2021/2022 roku aktywnie zaangażowaliśmy się w proces konsultacyjny przy powstawaniu miejsca dla młodzieży na Marysinie Wawerskim poprzez udział w spotkaniach online oraz wydarzeniach przygotowawczych w lokalu przy ulicy Korkowej 119/123.
   
 33. W styczniu 2022 roku podjęliśmy stanowisko wspólnie z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wilanów w sprawie niezadowalającego naszym zdaniem funkcjonowania linii 319, które przekazaliśmy ZTM.
   
 34. W styczniu 2022 roku wzięliśmy udział w 30. Finale WOŚP, ofiarowując na aukcję zestaw gadżetów z naszym logo. Byliśmy współorganizatorami sztabu w ZSP LAS.
   
 35. W lutym 2021 roku braliśmy udział w wycieczce do Sejmu RP w odpowiedzi na zaproszenie Posłanki Aleksandry Gajewskiej.
   
 36. W lutym/marcu 2022 roku nagrywaliśmy filmy edukacyjne „Jak załatwić sprawę w urzędzie?”.
   
 37. W marcu 2022 roku przyjęliśmy stanowisko wyrażające solidarność z młodzieżą ukraińską wobec trwającej w Ukrainie wojny.
   
 38. W marcu 2022 roku przyjęliśmy stanowisko zachęcające mieszkańców do odpowiedzialnego korzystania z wawerskiej przyrody.
   
 39. W marcu 2022 roku odbyła się IV edycja Wawerskiego Sprzątania Lasu. Miała miejsce przy SP 140 w Radości.
   
 40. W marcu 2022 roku propagowaliśmy akcję „Młodzi dla Młodych” – zbiórkę wyprawek szkolnych dla dzieci-uchodźców z Ukrainy organizowaną przez Młodzieżową Radę m.st. Warszawy. Jeden z punktów zbiórek znajduje się w naszej Dzielnicy – w SP nr 195 przy ul. Króla Maciusia.
Na zdjęciu przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy podczas akcji WOŚP
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Zdjęcie - ikonki uczestników podczas zdalnego posiedzenia
Zdjęcie - spotkanie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Dzielnicy z Burmistrzem Dzielnicy oraz pracownikami urzędu dotyczące budowy Skateparku w Sadulu
Zdjęcie Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy podczas wydarzenia na Targowisku Falenica
Zdjęcie - przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy podczas wydarzenia
Zdjęcie - Prezydium Rady Dzielnicy na rowerach z Burmistrzem Norbertem Szczepańskim oraz Wiceburmistrzem Leszkiem Baraniewskim i Radną Agnieszką Wójcik (przed budynkiem urzędu)
Zdjęcie - ikonki uczestników podczas zdalnego posiedzenia z Zarządem Dróg Miejskich