null

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik: Edyta Czarnecka

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
pok.: 242
tel.: 22 443 69 34
fax: 22 443 70 44
e-mail: wawer.wdg@um.warszawa.pl

 


Kontakt telefoniczny w sprawach:

ewidencja działalności gospodarczej 22 443 69 37; 22 443 69 35
ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 22 443 69 37; 22 443 69 35
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 22 443 69 36; 22 443 69 38
funkcjonowanie targowisk i prowadzenie
handlu okolicznościowego
22 443 69 35

 


Dodatkowe informacje:


Zakres działania:

Zakres działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Wawer

  1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;

  2. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu (zmiany, wykreślenia, zawieszenia, wznowienia) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG;

  3. wydawanie zaświadczeń z danych archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej.

  4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;

  5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz udział w kontrolach tych obiektów.

  6. przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). 

  7. wyznaczanie miejsc do handlu okolicznościowego i sezonowego.

Załączniki: