null

Dyżury Radnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regina Balinow – po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: rbalinow@um.warszawa.pl

Joanna Buczyńska – po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: j.buczynska@um.warszawa.pl

Hanna Chodecka – po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: hchodecka@um.warszawa.pl

Rafał Czerwonka – po bezpośrednim telefonicznym uzgodnieniu – 697-030-782
e-mail: rczerwonka@um.warszawa.pl
strona internetowa:
www.rafalczerwonka.pl                                                     
Facebook:
www.facebook.com/czerwonkarafal
Twitter: @CzerwonkaRafal

Jerzy Debert – po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: jdebert@um.warszawa.pl

Wojciech Godlewski – po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel.22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: wgodlewski@um.warszawa.pl

Zdzisław Gójski – po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: zgojski@um.warszawa.pl

Piotr Grzegorczyk – po bezpośrednim telefonicznym uzgodnieniu – 501-139-484
e-mail: pgrzegorczyk@um.warszawa.pl

Sławomir Kacprowicz – po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel.22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: skacprowicz@um.warszawa.pl

Jarosław Kotra po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: jkotra@um.warszawa.pl

Andrzej Krasnowolski po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13.
W sprawach pilnych bezpośredni kontakt telefoniczny: 602-183-878
e-mail: akrasnowolski@um.warszawa.pl

Helena Kroszczyńska po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: hkroszczynska@um.warszawa.pl

Łukasz Kubik – po bezpośrednim telefonicznym uzgodnieniu – 505-165-253
e-mail: lkubik@um.warszawa.pl

Marcin Kurpios po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: mkurpios@um.warszawa.pl

Michał Mroziński – po bezpośrednim telefonicznym uzgodnieniu – 694-902-420
e-mail: mmrozinski@um.warszawa.pl

Anna Ojer po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: aojer@um.warszawa.pl

Sandra Spinkiewicz – po bezpośrednim telefonicznym uzgodnieniu – 601-302-569
e-mail: sspinkiewicz@um.warszawa.pl

Marta Turska po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: mturska@um.warszawa.pl

Barbara Wielowieyska po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel.22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: bwielowieyska@um.warszawa.pl

Izabella Wolf - Jedynak - po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: iwolf@um.warszawa.pl

Agnieszka Wójcik – po bezpośrednim telefonicznym uzgodnieniu – 696-582-190
e-mail: agnieszka.wojcik@um.warszawa.pl

Włodzimierz Zalewski – po bezpośrednim telefonicznym uzgodnieniu – 600-356-601
e-mail: w.zalewski@um.warszawa.pl

nr skype: wlodek.zalewski

Michał Żebrowski – po telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy tel. 22 443 68 11, 22 443 68 12, 22 443 68 13, 22 443 68 10, 22 443 69 13
e-mail: mzebrowski@um.warszawa.pl
strona internetowa: www.facebook.com/michal.tomasz.zebrowski