null

Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marysin Wawerski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej o planie miejscowym dla obszaru Marysin Wawerski. Spotkanie odbędzie się w formie online w czwartek, 20 stycznia 2022 r. o godz. 17:00.

Wawer. Jaki plan miejscowy dla obszaru Marysin Wawerski - cz. I. Wyłożenie planu do publicznego wglądu - Architektura, planowanie, zabytki

Tekst planu miejscowego | Rysunek planu miejscowego


Aby wziąć udział w dyskusji mogą Państwo śledzić transmisję na kanale YouTube (z aktywnym czatem) pod tym linkiem: Jaki plan miejscowy dla obszaru Marysin Wawerski – część I? Dyskusja publiczna online - YouTube na kanale Konsultacje społeczne Warszawa.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu przez platformę ZOOM, zapraszamy do zgłaszania się na adres e-mail: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Wyślemy wszystkie niezbędne informacje.
Prosimy o zalogowanie się na platformie, w miarę możliwości o godz. 16:50  tj. 10 minut wcześniej przed rozpoczęciem spotkania. 
Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny ze zgodą na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestników i udostępnienie na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz YouTube.


Czym jest plan miejscowy i jakiego obszaru dotyczy?

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. 

Obszar planu o powierzchni ok. 205 ha jest położony w północnej części Wawra. Znajduje się w rejonie linii kolejowej relacji Warszawa ­Dęblin, ulicy Marsa, Kościuszkowców, Bronisława Czecha. Od północy sąsiaduje z jednostką wojskową w Rembertowie, a od strony wschodniej z Rezerwatem im. Króla Jana Sobieskiego, który wchodzi w skład Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Północna część obszaru zabudowana jest budynkami wielorodzinnymi, w zachodniej części występuje park "Matki Mojej", we wschodnim rejonie mieści się duży kompleks sakralny. Na pozostałej części obszaru przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca głównie z lat 70. XX wieku, uzupełniona zabudową współczesną. Obszar planu ma ukształtowaną siatkę dróg.


Konsultacje społeczne

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, podziel się nimi z nami. Masz na to czas do 15 lutego 2022 r. (ostatni dzień trwania konsultacji społecznych). 

Każdy może złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.


Zapraszamy na dyżury telefoniczne projektanta planu w piątki 14, 21, 28 stycznia w godz. 13:00-16:00 pod numerem tel.: (22) 325 81 08

Projekt planu można poznać również w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP) ul. Marszałkowska 77/79 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.


Więcej informacji o konsultacjach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski – cześć I (Wawer) - wyłożenie do publicznego wglądu (bip.warszawa.pl)