null

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy o możliwości składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
w 2024 roku.

Termin składania ofert:

do dnia 2 stycznia 2024 roku, do godz. 16:00

1. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - 
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-wawer-2615-2023

2. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – 

https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-wawer-2616-2023
 

3. Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej- 
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-wawer-2617-2023

Załączniki: