null

Dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
oze.jpg

Skorzystaj z warszawskiego programu dotacji na wymianę kopciucha, odnawialne źródła energii, podłączenie do sieci kanalizacyjnej, usuwanie azbestu oraz na zbiorniki i urządzenia retencyjne.

 

Wymień kopciucha!

 

  • Obowiązujące prawo nakłada obowiązek wymiany pieca. NIE PŁAĆ MANDATU – WYMIEŃ PIEC. Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić „kopciucha”, czyli piec albo kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5.
  • WYSOKOŚĆ DOTACJI BĘDZIE SIĘ ZMNIEJSZAĆ. TO OSTATNI ROK Z PEŁNYM DOFINANSOWANIEM. Tylko do końca 2020 roku otrzymasz do 100% dofinansowania do wszystkich kosztów wymiany „kopciucha”. W kolejnych latach wysokość dotacji zmaleje do 90% (2021 r.) i do 70% (2022 r.) kosztów wymiany.
 

Dotacje na odnawialne źródła energii

Warszawski program dotacji pozwala na dofinansowanie instalacji:

  • pomp ciepła,
  • kolektorów słonecznych,
  • paneli fotowoltaicznych,
  • turbin wiatrowych,

pod warunkiem, że nieruchomość nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

 

Ochrona środowiska

 

  • usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Dotacje udzielane są w wysokości do 100%  rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

  • likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej.

Dotacje udzielane są w wysokości 4 000,00 zł.

  • instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Dotacje udzielane są na:

 urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),

 zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub poziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych).

Dofinansowanie do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji, przy czym maksymalna kwota dotacji w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć:

- 4 000,00 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

- 10 000,00 zł  dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.