null

Doroczne spotkanie z animatorami życia kulturalno - sportowego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spotkania takie są już tradycją, odbywają się od 1996 roku.
Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa rzeźby młodego twórcy Kazimierza Krajewskiego ( l. 17), który jest uczniem XXV LO  a tworzy pod kierunkiem Pani Marii Niewiadomskiej  artysty plastyka z KK Aleksandrów.
Obecne były władze miasta- Ewa Masny – Przew. Rady m.st. Warszawy , władze dzielnicy w pełnym składzie (Burmistrz – Jolanta Koczorowska i jej zastępcy: Adam Godusławski, Przemysław Zaboklicki), radni dzielnicy Wawer na czele z Przew. Norbertem Szczepańskim. 
Uczestnikami spotkania byli: dyrektorzy  instytucji ,  szkół,  przedszkoli, klubów sportowych,  dyrektorzy i prezesi organizacji pozarządowych, przedstawiciele prasy lokalnej i grupa 27 uczniów szkół wawerskich - uczestników dzielnicowych eliminacji XVIII edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”  wraz z pedagogami i opiekunami samorządów szkolnych.
Na początku odbyła się prezentacja multimedialna, gdzie zaprezentowano na 120 slajdach wydarzenia w zakresie kultury i sportu, które miały miejsce w 2011 roku..
Następnie ogłoszono wyniki eliminacji dzielnicowych konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, w kategorii ósemeczek  przyznano sześć wyróżnień i nominowano do etapu stołecznego dwie osoby: Martynę Brodecką  z SP 216 i Kacpra Nowaka z SP 195 . W kategorii Ósemek wyróżniono dwie osoby i nominowano trzy – Klaudię Kozłowską z Gimnazjum nr 105, Martynę Jankowską z XXVI LO, Alicję Osiecką z Gimnazjum 103
Wśród dorosłych nagodzono podziękowaniami;  Panią Edytę Krassowską i Krzysztofa Gajewkiego  przedstawicieli na Polskę  kanadyjskiej fundacji Polish Orpchans Charity, dzięki której dzieci  z woj. mazowieckiego, w tym z Wawra otrzymały stypendia artystyczne w kwocie 1000 dolarów każde.
W kategorii kultura wyróżniono Marię Wierzbicką -Dziedzic- dyr. KK Anin, Druha Marcina Świderskiego z 147 WDH i Eugeniusza Obłękowskiego Prezesa  ZKRP i BWP
W zakresie sportu wyróżniono  Tomasza Skrzypczaka – Prezesa Klubu Sportowego ZWAR, Bartłomieja Gajdę- trenera, nauczyciela z SP 109, Stefana Tuszyńskiego- trenera  UKS Wawer Warszawa