null

Dodatkowe 27 milionów zł na inwestycje w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Środki z budżetu miasta zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury szkolnej, sportowej, drogowej i rozrywkowej.

Podczas dzisiejszej Sesji Rady m.st. Warszawy przyznane zostało dodatkowych 27 milionów złotych dla Dzielnicy Wawer.  Środki przekazane z budżetu miasta wesprą ważne inwestycje w dzielnicy w latach 2022-2024. Dzięki współpracy z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i radnymi miasta, juz w przyszłym roku zaczną się prace przy budowie pneumatycznych zadaszeń nad dwoma boiskami, budowie ulic i realizacji kilku inwestycji wspierających infrastrukturę sportową i rekreacyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania dodatkowych 27 milionów zł:

  1. hale pneumatyczne na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 138 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25
  2. budowa ulic: ul. Poprawnia / ul. Papierowa, ul. Chodzieska (projekt techniczny), ul. Cylichowska (1 etap), ul. Tawłukowa wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Przewodową
  3. leśny plac zabaw w Międzylesiu przy ul. Pilawskiej
  4. droga dla rowerów - ul. Skalnicowa 
  5. budowa przedszkola z funkcjami wspierającymi działalność kulturalną przy ul. Lebiodowej
Grafika z tytułem 27 milionów zł na inwestycje w Wawrze z podziałem na 5 kategorii finansowania: hale pneumatyczne na boiskach przy szkołach, budowa ulic, leśny plac zabaw, droga dla rowerów, budowa przedszkola