null

Deklaracje za odpady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nowe stawki za odpady od kwietnia 2021 roku.

Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy zmienia się sposób naliczania opłat za odpady komunalne.

Deklarację można złożyć za pośrednictwem strony https://warszawa19115.pl/. Ddeklarację możesz wypełnić online, a następnie podpisać ja elektronicznie Profilem Zaufanym i złożyć przez E-PUAP.

Profil Zaufany założysz:

Deklaracje w formie papierowej można przesłać na adres Urzędu, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

Nie masz drukarki? 

W Wawerskim Centrum Kultury (ul. Żegańska 1A) przygotowaliśmy specjalne stanowisko, gdzie za pomocą maila lub pendrive’a możesz samodzielnie wydrukować deklarację korzystając z drukarki na miejscu.

Terminy i miejsca złożenia edklaracji za odpady komunalne:

Nową deklarację należy złożyć w terminie od 1 kwietnia do 10 maja 2021 r w Wawerskim Centrum Kultury (obok urzędu dzielnicy)ul. Żegańska 1A od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub w dodatkowych punktach deklarację można złożyć w sobotę w godzinach 9:00-14:00.

Wybierz punkt najbliżej swojego domu:

10.04.2021 - Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a
17.04.2021 - Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a
24.04.2021 - Kulturoteka ul. Błękitna 32
08.05.2021 - Kulturoteka ul. Walcownicza 2

 

Pomoc w wypełnieniu deklaracji dla Seniorów w Klubie Seniora ul. Błękitna 32 w dniu 17.04.2021 r

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne pod numerem telefonu: 504 447 824. Zapisy trwają do 9 kwietnia 2021 r. Konsultacje odbędą się w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Informacje o sposobie naliczania opłat za odpady komunalne: 

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.

Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę obowiązku złożenia deklaracji.

* Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie można ją odliczyć od wskazania wodomierza głównego. Więcej informacji znajdziesz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Miesięczne opłaty za odpady przy braku danych za zużycie wody:

  • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73 zł,
  • nieruchomość mieszana, dla części niezamieszkanej (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały 676/2019 x 12,73 zł za 1m3.

Opłaty dla domków letniskowych

Nowa stawka opłaty dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wyniesie 181,90 zł za rok.

Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?

Właściciele nieruchomości, np. domów jednorodzinnych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z szamba), a mają dostarczaną wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować dodatkowe wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia mniejszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan dodatkowego wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wpisać do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co to jest legalizacja licznika wody?

Warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo. Dlatego każdy wodomierz co 5 lat musi przejść okresowy przegląd - to tzw. legalizacja wodomierza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach Głównego Urzędu Miar. Jeśli licznik nie jest uszkodzony i poprawnie mierzy przepływ wody, otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną.

Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza. Ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

  • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;
  • uszkodzenia wodomierza;
  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy je wymienić lub naprawić i ponownie zalegalizować wodomierz.

Ważne terminy

Do 28. dnia każdego miesiąca wnieś opłatę za odpady. 
Pobierz informację o numerach kont, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Nową deklarację złóż do 10 maja 2021 r. Obowiązek ten dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

Do 31 marca 2021 r. obowiązują stare terminy i zasady związane z opłatą ryczałtową. Szczegóły o nowych deklaracjach wkrótce. Sprawdź jak można złożyć deklarację online.

Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji, a opłaty rozliczają z zarządcą budynku.

Ile wyniosą miesięczne opłaty?

Przy zużyciu 4 m³ kranówki w miesiącu, jedna osoba mieszkająca w lokalu zapłaci 50,92 zł.

Chroniąc rodziny wieloosobowe, m.st. Warszawa wprowadziła program osłonowy dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Każda osoba otrzyma wsparcie w wysokości ok. 25 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto za osobę w gospodarstwie domowym. Wniosek o wsparcie należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Włókiennicza 54 lub w Wawerskim Centrum Kultury ul. Żegańska 1a. 

Dlaczego wprowadzamy system zależny od wody? 

Warszawiacy wielokrotnie zgłaszali, że obecnie obowiązująca metoda naliczania – ryczałt - jest niesprawiedliwa. Nie bierze np. pod uwagę, ile osób zamieszkuje lokal.

Wprowadzone przez rząd i parlament przepisy nie pozwalają na zastosowanie metody uzależniającej wysokość opłaty za odpady od ilości produkowanych śmieci. Zgodnie z przepisami, gminy mają do wyboru cztery metody naliczania stawek:

  • od powierzchni mieszkania,
  • od zużycia wody,
  • od osoby,
  • od gospodarstwa domowego.

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie będzie obowiązywać najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie spośród przewidzianych przez ustawodawcę – rozliczanie opłat od ilości zużytej wody.

Metoda rozliczeń uzależniona od zużycia wody jest jedyną metodą dającą mieszkańcom możliwość wpływu na wysokość opłaty. Każdy z nas, poprzez racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody i jej oszczędzanie, będzie mógł obniżyć swoje rachunki za śmieci

Oszczędzanie wody będzie miało także pozytywny wpływ na środowisko. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, coraz częstszych susz i wyższych temperatur jest to szczególnie ważne.

Przyjęta metoda naliczania opłat sprawdza się także w okresach sezonowych, kiedy zmienia się  liczba osób, przebywających czasowo np. studentów czy turystów.

Dlaczego nie naliczamy opłat od osoby?

Metoda od osoby jest w praktyce bardzo trudna do zweryfikowania dla samorządów. Władze miast i gmin nie mają prawnych możliwości sprawdzenia i kontrolowania, ile osób faktycznie zamieszkuje dane gospodarstwo. Osoby unikające płacenia za odbiór odpadów, nie deklarują zamieszkiwania w Warszawie.

Dlaczego zagospodarowanie odpadów wzrosło?

Opłaty za zagospodarowanie odpadów rosną w całej Polsce. Gminy sąsiadujące ze stolicą, np. Jabłonna, Marki, Łomianki, Radzymin i Góra Kalwaria, również wprowadziły podwyżki opłat za odbiór odpadów. Stawki w tych gminach wzrosły już wcześniej i to nawet 4-krotnie.

Zmiany przepisów uderzające w samorządy

Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Większość z nich to konsekwencje nieprzemyślanych decyzji podejmowanych przez rząd i większość w parlamencie. Od 2020 r. roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów. W związku z tym ponad dwukrotnie wzrosła liczba kursów, jakie muszą wykonać operatorzy. To przekłada się na koszty paliwa i pracy, które są pokrywane z miejskiego budżetu.

Ceny energii, koszty pracy

Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące w latach 2016-2020 koszty:
paliwa – wzrost aż o 40%, energii elektrycznej - o aż 67% oraz płacy minimalnej - o 25%.

Brak odpowiedzialności producentów za opakowania

W Polsce producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki czystości, praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Opakowań jest na rynku coraz więcej, bo produkujące je firmy nie mają żadnej motywacji, by wprowadzić opakowania zwrotne - nie ma żadnych mechanizmów fiskalnych, które je do tego mobilizują.

Miasta nie zarabiają na surowcach i recyklingu

Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Warszawa ponosi koszty za ich przetworzenie. Ceny np. papieru czy plastiku spadły poniżej zera. Kiedyś stolica otrzymywała za tonę sprzedanej foli 240 zł, obecnie miasto dopłaca firmie 240 zł. Sprzedaż tylko niektórych frakcji surowców jest opłacalna, ale tylko po dokładnym ich oczyszczaniu w miejscu sortowania.

Część firm zajmujących się odzyskiem (ok. 25%) przestała prowadzić swoją działalność przez zmianę przepisów i postawione przez rząd wymogi.

Napływ odpadów z zagranicy do Polski  

Rząd pozwolił na potrojenie ilość odpadów sprowadzonych do Polski. Producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy niż skupować te produkowane w kraju.

Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej

W 2017 r. drastycznie wzrosła tzw. „opłata środowiskowa” za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 270,00 zł za tonę. Przekład się to na koszty prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są zmuszone podnosić ceny.

Opłata z tytułu „opłaty środowiskowej” nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, - jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego.

Kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem odpadów

Rząd narzucił firmom zajmującym się odpadami nowe, bardzo kosztowne wymogi. Przykładowo, firmy muszą od 2019 r. instalować w swoich zakładach monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe. Nowelizacja przepisów wyrzuciła do kosza wszystkie wydane dotychczas zezwolenia, a za nowe firmy muszą nie tylko uiścić stosowne opłaty, ale również wnieść wysoką gwarancję bankową. Te dodatkowe wymogi również mają wpływ na wzrost cen.

Spadek mocy instalacji przetwarzających odpady w regionie 

Przyczyną wzrostu opłat są też problemy ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów. W 2019 r. w porównaniu do 2016 r. ceny za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzających odpady wzrosły od ponad 58% do ponad 87%. Doprowadziło do tego m.in. wyłączenie regionalnych instalacji (m.in. Radiowo) i brak Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

System gospodarki odpadami musi się bilansować

Samorząd nie może dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z innych źródeł. Zgodnie z przepisami nałożonymi przez ustawodawcę system musi bilansować się, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców i firmy.

W przypadku Warszawy to koszt rzędu 1,2 mld zł rocznie, podczas gdy w 2016 r. gospodarowanie odpadami kosztowało miasto 325 mln zł.

Szczegółowe informacje na czysta.um.warszawa.pl

Załączniki: